කොවිඩ් මරණ 2,000 පනී | සිළුමිණ

කොවිඩ් මරණ 2,000 පනී

ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොවිඩ් 19 මරණ සංඛ්‍යාව 2,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ්‍ය පසුගිය සිකුරාදා වාර්තා කෙළේය.

අමාත්‍යාංශ ප්‍රකාශකයෙක් පසුගිය සිකුරාදා පැවසුවේ 10 වැනි බ්‍රහස්පතින්දායින් අවසන් වූ දිනය තුළ මෙරට රෝගීන් 101ක් කොවිඩ් 19 ආසාදනය වී මිය ගිය බවයි.

Comments