උකුවෙල සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට සනීපාරක්ෂක ඇඳුම් කට්ටල | සිළුමිණ

උකුවෙල සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට සනීපාරක්ෂක ඇඳුම් කට්ටල

කොවිඩ් 19 රෝග මර්දන කටයුතුවල නියැළී සිටින උකුවෙල ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලට අදාළ සනීපාරක්ෂක ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටල තොගයක් පරිත්‍යාග කිරීම උකුවෙල ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලය විසින් පසුගියදා උකුවෙල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලයේදී සිදු කරන ලදී. එම පරිත්‍යාගය සඳහා දායකත්වය ලබා දුන්නේ ලෝක තරුණ බෞද්ධ සංඝ සභාවේ මහ ලේකම් හා උකුවෙල ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයේ සභාපති මුගුණුවෙල අනුරුද්ධ නා හිමියන් විසිනි. අදාළ සනීපාරක්ෂක ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටල තොගය අනුරුද්ධ නා හිමියන් විසින් උකුවෙල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි ඩබ්ලිව්. විජේරත්නට පිරිනැමූ අවස්ථාව. උකුවෙල ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයේ ලේඛකාධිකාරි කළුන්දෑවේ චන්දසිරි හිමියෝද මෙහි වෙති.

Comments