කාමයට බැඳී සිටි සෝවාන් ඵල ලාභියා | සිළුමිණ

කාමයට බැඳී සිටි සෝවාන් ඵල ලාභියා

 

ඔහු ඉපදුණේ සුනාපරන්ත ජනපදයේ ය. ඔහු ගේ පියා සිටුවරයෙකි. ඉසිදින්න නමින් ප්‍රකට වූ ඔහුට දිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්නට ලැබිණි.

එදා උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් පැවැති සඳුන් මල් පූජාව දුටු ඉසිදින්න ගේ සිත සැදැහැයෙන් පිරිණි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගෙන් ඔහුට දහම් අසන්නට ද ලැබිණි.

ඔහු ගේ දෑස පියවිණි; සිතෙහි බණ පද පිරිණි.

පංචස්කන්ධ ධර්මයෙන් ගේ යථා ස්වභාවය ඔහුට දැනෙන්නට විය. එහි පවත්නා අනිත්‍යය, දුක, අනාත්ම බව වැටහෙන්නට විය.

‘මේ ස්කන්ධ ධර්මයන් මා නොවේ, මගේ නොවේ. ආත්මය නොවේ, මේවා අනාත්මයි. ඔහුට අනාත්ම ස්වරූපය වැටහිණි. මම ය මාගේ ය යන හැඟීම, ආත්මය යන හැඟීම ඔහු ගෙන් ඉවත් විය; හෙවත් සක්කාය දිට්ඨිය නැතිවිය. ඒ සමඟ ම බුදුන්, දහම්, සඟුන් යන තෙරුවන ද පෙර භවය, පසු භවය, පෙර පසු භවය, පටිච්ච සමුප්පාදය සහ ත්‍රිශික්ෂා පිළිබඳව ඇතිවන සැකය හෙවත් විචිකිච්ඡාව ද දුරුවිය. දුකින් නිදහස් වීම සඳහා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් නොකර වෙනත් ආගම්වල ක්‍රම අනුගමනය කිරීම හෙවත් සීලබ්බත පරාමාසයෙන් ද දුරුවිය. ඔහු මේ සංයෝජන ධර්මයන් දෙකෙන් දුරුවීමෙන් සෝවාන් මාර්ග ඵලයට පත් විය.

ශාන්ත බවට පත් වූ සිතින් යුතු ඔහු යළි සිය නිවෙසට ගියේ ය.

බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන තෙරුවන පිළිබඳ අචල ශ්‍රද්ධාවෙන් ද පිරිසිදු පන්සිල්වලින් ද යුතු ඉසිදින්න සෝවාන් වූවකු තුළ පැවතිය යුතු සිවු ගුණාංග සමඟ ගිහිගෙයි වාසය කෙළේ ය.

රන්මාලයෙන් ගෙල ද රන් මුදුවලින් ඇඟිලි ද දිලිණි.

සිය සුරූපි අඹුව ගෙන් ඔහු ඈත් නොවී ය. දරුවන් ඇසුර පෙර මෙන් ම පැවතිණි.

කාමය අනිත්‍යයි, අනිත්‍යයි.. ප්‍රසිද්ධියේ පැවසුව ද ලැබූ මාර්ගඵලයෙන් ඉහළට යෑමක් පිළිබඳ සිතිවිලි ඔහු තුළ නොනැඟිණි. ගිහි ජීවිතයට ම බැඳී ඔහු ගේ දවස් ගෙවිණි. ඔහු ගේ නිවෙස අසල වෙසෙන, ඔහු ගේ ඉටු දෙවියෙක් දිනක් මෙසේ කී ය.

“දිට්ඨා මයා ධම්මධරා උපාසකා

කාමා අනිච්චා ඉසිභාසමානා

සාරත්ත රත්නා මණිකුණ්ඩලේසූ

පුත්තේසු දාරේසු ච තේ අපෙක්ඛා

“අදිඨාන ජානතන්ති යථා ච ධම්මං

කාමා අනිච්චා ඉති වාපි ආහු

රාගං ච තේසං න බලත්ථි ජෙත්තුං

තස්මා සිතා පුත්ත දාරං ධනඤ්චා“

(ධර්මධර ඇතැම් උපාසකයෝ කාමය අනිත්‍යයි, අනිත්‍යයි කියති. එහෙත් ඔවුහු රන්, මැණික් ආභරණ පිළිබඳව ද අඹුව සහ දරුවන් පිළිබඳව ද මහත් වූ ඇල්මෙන්, බැඳීමෙන්, බලාපොරොත්තු සහිත ව ජීවත් වෙති.

(ඇත්තට ම ඔවුහු ධර්මයේ සැබෑ ස්වභාවය නොදනිති. එහෙත් ‘කාමය අනිත්‍යයි‘ කියති. ඔවුන්ට රාගය සිඳීමේ නුවණක් නැත. ඒ නිසා ම ඔවුහු ධනය ද අඹු දරුවන් ද සමඟ බැඳෙති).

දෙවියන් ගේ හඬ ඉසිදින්නට ඇසිණි.

‘දෙවියන් සඳහන් කළ ‘කාමය අනිත්‍යයි‘ කියමින් කාමයේ ගැලෙන උපාසකයා මම යි. ඔහු ලජ්ජාවට පත් විය.

ගතකරන ජීවිතය දෙස ඔහු ගේ ඇස යොමු විය. කලෙකට පෙර සෝවාන් බවට පත් වූ මා එතැන ම රැඳී සිටිනවා.

එයින් ඉහළට යෑමට, නිවන් සුවය මේ භවයේ දීම ලබාගැනීමට මා වහා ක්‍රියා කළ යුතුයි. නැත්නම් මට තවත් භව හතක් මේ සසරේ රැඳී සිටීමට සිදු වෙනවා.‘

“ඔබ සැබෑ ම ඉටු දෙවියෙක්. ඔබ මගේ ඇස විවෘත කළා....“

ඔහු දෙවියන්ට තුති පුදා වහා ගිහිගෙයින් නික්ම වෙහෙරට ගොස් පැවිදි විය. කමටහන් ලබාගෙන විදසුන් වඩන්නට විය. මතු කලෙකින් රහත් බවට පත් විය.

ඉසිදින්න රහතන් වහන්සේ සිය උදානය පළ කළේ දෙවියා කළ ප්‍රකාශය ම ඉදිරිපත් කිරීමෙනි.

 

“කාමය නම් අනියත වේ“

පවසන ඒ උවසු තෙමේ

මිණිකොඬොලෙන් ගත සරසයි

අඹු දරුවන් කෙරෙහි ඇදෙයි

දම්දරයකු වුව ද ඔහුට

නොපෙනේ දහමේ ඇති තතු

කාමය අනියතයි කිව ද

රාග බිඳින නුවණක් නැත

එහෙයින් ඔහු ධනයට සහ

අඹු දරුවන් කෙරෙහි බැඳෙති.

Comments