ගාලු මුවදොර පිටිය සංවර්ධනය ඉක්මන් කරන්න ගත් තීන්දු | සිළුමිණ

ගාලු මුවදොර පිටිය සංවර්ධනය ඉක්මන් කරන්න ගත් තීන්දු

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්මට අනුව ගාලු මුවදොර පිටිය සංවර්ධනය කිරිමේ "යළි පුබුදන ⁣ගාලු මුවදොර" වැඩසටහන මගින් ඉදිවන නව වෙළෙඳපොලෙහි සංවර්ධන කටයුතු අද(09) උදෑසන වරාය හා නාවුක අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා නිරීක්ෂණය කළේය. 
 
ශ්‍රී  ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ පවතින ශ්‍රී ලංකා වරාය කළමනාකරණ හා උපදේශන පුද්ගලික සමාගම (SLPMCS) යටතේ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරන ගාලු මුවදොර පිටිය සංවර්ධනය කෙරේ. 
 
එහිදි සංවර්ධන කටයුතු වඩාත් ඉක්මන් කරලීම සදහා අවශ්‍ය තීන්දු තීරණ රැසක් ගනු ලැබිනි.
 
මෙම අවස්ථාවට වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, ශ්‍රී ලංකා වරාය කළමනාකරණ හා උපදේශන පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නිළධාරින් පිරිසක් හා SLT Mobitel ආයතනයේ නිළධාරින් පිරිසක් සහභාගි විය.

Comments