වහ­ලය හා සම්බන්ධ තද­බල අශුභ දෝෂ | සිළුමිණ

වහ­ලය හා සම්බන්ධ තද­බල අශුභ දෝෂ

 

නිවසක වහලක් නිර්මාණය කිරීමේදී එය අලංකාර විය යුතුය. ශක්තිමත් දැවයෙන් සාදනු ලබන කල්පවතින නිර්මාණයක් විය යුතුය. පෙරදිග වාස්තු විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේදී වහල නිර්මාණය සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඇත.

 

විශේෂයෙන්ම වහලය නිර්මාණය කිරීමේදී භාවිතා කරන්නේ ශක්තිමත් කල්පවතින දැව විශේෂයන්ය.

එහෙත් වර්තමානයේ නම් යකඩ හා ඇලුමීනියම් භාවිතය ද සුලභව දක්නට ලැබේ.

අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් කුමක් යොදා ගත්තද, වහලක් නිර්මාණය කිරීමේදී භාවිතා කරනු ලබන දැව හෝ ආදේශ කරනු ලබන ද්‍රව්‍ය කිනම් වර්ගයකට අයත් වුවත්, වහලය වාස්තු නිර්මාණ දෝෂයන්ගෙන් තොර පැහැදිලිව ශූභඵල දෙන ඉදිකිරීමක් විය යුතු බව පෙරදිග වාස්තු විද්‍යාවේ සඳහන් වෙයි.

විශේෂයෙන්ම වහලවල් ගණන (වහලේ පල ගණන) මුඳුන් ලී හා පරාල මූල, පරාල, කාණු පරාල යොදන ආකාරය ඒවායේ සම්බන්ධිත මූට්ටු නිවැරදිව ස්ථාපිත කිරීම මෙහිදී විශේෂයෙන් සලකා බලනු ලැබේ.

වහල නිර්මාණයේදී දොර, ජනේල, ළිඳ, වැසිකිළි වළ කැසිකිළි වල යනාදී අනුකොටස්වලට, වහලයෙන් ඇතිවන දෝෂ පිළිබඳව ඉදිකිරීමේ කටයුතුවල නියුතු ශිල්පීන් දැනුවත්විය යුතුයි.

කල් ඇතිව මේ නිවැරදි ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ දැනුවත් වීම නිසා පසුවට ඇතිවන දුක් - විපත් - පාඩු - අලාභ මගහරවා ගතහැකිවනු ඇත.

මෙම ලිපියෙන් එවැනි මගහරවා ගත යුතු ප්‍රධාන දෝෂ ගණනාවක් පිළිබඳව විස්තර ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

වහලයට සම්බන්ධ ප්‍රධාන දැව කොටස් යෙදීමේදී පහත අංග බෙහෙවින්ම වැදගත්ය.

වහලයේ මුඳුන් යටලීය

බිත්ති මැද යටලීය

බිත්ති උඩ යටලීය

බාල්ක

කුරුපා

කානු පරාල

මූල පරාල නමින් හැඳින්වෙන වහලයේ සුවිශේෂ කොටස්වල නිර්මාණය නිවැරදි විය යුතුයි.

 

මුඳුන් යටලීය

 

I මුඳුන් යටලීය සකස් කිරීමේදී එයට සම්බන්ධිත යට ලී සංඛ්‍යාව (මූට්ටු) ඉරට්ටේ ගණනක් තිබිය යුතුයි.

මුදුන් යටලීයේ දිගින් හරි මැද මූට්ටුවක් ශුභ නැත.

II මුඳුන් ලීයට අතිරේක මුඳුනක් නිවසේ හරස් අතට මුදුන් ලීයට සම මට්ටමින් සම්බන්ධවීම අශුභ වෙයි

III මුඳුන් ලීයට මුදුන් ලීය අග පරාලයක් සම්බන්ධවීම ශුභ නැත. එය සොහොන් පරාලය නමින් ද හොඬවැල පරාලය නමින් ද හැඳින්වෙයි.

IV මුඳුන් ලීයට යටින් හරස් අතට එම නිවසේ දොර උළුවහු පිහිටීම ශුභ නැත

V මුඳුන් ලීයට හසුවන සේ හරස් අතට ජනේලවල හරි මැද - දෙපස කණු පිහිටීම ශුභ නැත

VI මුඳුන් ලීයට දිග අතට හසුවන ළිඳක්, වැසිකිලි වළක් හෝ පිහිටීම ශුභ නැත

VII මුඳුන් ලීය නිවසේ පළලින් හරි මැද (නිවස දෙකට බෙදෙන රේඛාවේ) ස්ථානගතවීම ශුභ නැත

VIII මුඳුන් ලීය කුරුපා ඔත්තේ ගණනක් මත රැඳවීම ශුභනැත.

IX මුඳුන්ලීය නිවසේ මුදුන් බිත්ති ඔත්තේ ගණනක් මත තැන්පත්වීම ශුභ නැත

X මුඳුන් ලී මූට්ටුවලට එක එල්ලේ මුඳුන් ලීයට යටින් කුරුපා තැබීම ශුභ නැත මුදුන් ලී මූට්ටුවේ යටි තල්ල කුරුපාවට අඟල් කීපයක් ඈතින් සිටින සේ පිහිටුවීම කළ යුතුයි

 

බිත්ති මැද යට ලී තැබීම

 

I බිත්ති මැද යටලීයට හරස්වන සේ නිවසේ දොර රාමු තැබීම නොකළ යුතුයි

II ජනේලවල හරි මැද සහ දෙපස කණු බිත්ති මැද යටලීයට හසු නොවිය යුතුය.

බිත්ති උඩ යටලී තැබීම

 

I බිත්තිඋඩ යටලී මූට්ටුවලට දොරවල් හසුවීම අශුභය.

මූට්ටු සම්පූර්ණයෙන් මඟහරවා එම දොරවල තැබිය යුතුයි.

II බිත්ති උඩ යටලී මූට්ටුවලට ජනේල හරි මැද මෙන්ම ජනේලවල දෙපස කණු හසු නොවිය යුතුයි.

III නිවසේ දිග අතට සවි කරනු ලබන මුඳුන් ලීයේ මූට්ටු ද බිත්ති මැද යටලීයේ මූට්ටු ද බිත්ති උඩ යට ලීයේ මූට්ටු ද පරස් කර තැබිය යුතුයි. පළට පැත්තට තබන මූට්ටු පරස්කර තබන්න.

 

කානු පරාල සහ මූල පරාල වලින් යෙදෙන දෝෂ

කානු පරාලවලට හරස්වන සේ දොර රාමු තැබීම අශුභ වෙයි. ජනේලවල හරි මැද සහ ජනේල දෙපස කණුවලට ලඹවන ලෙස කානු පරාල සහ මූල පරාල පිහිටීම ශුභ නැත. කානු පරාල මූල පරාලවල මූට්ටු පිහිටීම ද එසේම අශුභ වෙයි.

 

වහලයක පල ගණන

 

(1) තනි පලයේ වහල නිවසකට - කර්මාන්ත ශාලාවකට හෝ වෙළඳ ව්‍යාපාරයකට ඉතා අශුභ වෙයි.

‘තනි පලේ දෙයි අපලේ‘ යනුවෙන් ගැමි ජනතාව අතර වහරක්ද වෙයි.

(2) වහලට පල ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් නිර්මාණය කිරීම අශුභ වෙයි. ඉරට්ටේ ගණනක් ශුභයි.

 

තනිපලේ ඉදිකිරීමේදී ඇතිවන දෝෂ

 

තනිපලයේ වහල අශුභ වීමට හේතු රැසක්ම තිබේ. කිසියම් නිවසකට - කර්මාන්ත ශාලාවකට - වැඩපළකට - පූජනීය ස්ථානයකට - වෙළඳ ව්‍යාපාර කටයුතු කරනු ලබන ස්ථානයකට තනිපලයේ වහලය ඉතා අශුභඵල දෙයි. එම ගොඩනැඟිල්ලෙන් බලාපොරොත්තු වන ශුභඵල විනාශ වෙයි. පිරිහීම සිදු වෙයි.

මේ දෝෂ මඟ හරවාගෙන වහලය ඉදිකිරීම් කටයුතු කළ යුතුය. ඒ ‍ උදෙසා වහලයේ කටයුතු කරනු ලබන නිර්මාණ ශිල්පියාත් නිවසේ සැලසුම් ශිල්පියාත් ජ්‍යෝතිෂය කටයුතු කරනු ලබන හෝ වාස්තු දෝෂ සම්බන්ධව කටයුතු කරන තැනැත්තාත් එක්ව කටයුතු කිරීමෙන් අලංකාර මෙන්ම දෝෂ රහිත වහලයක් නිර්මාණය කර ගත හැකි වනු ඇත.

Comments