ඔක්සි­ජන් කර්මාන්ත ශාලා­වක් ඇරැඹීමට ලිට්රෝ­ ගෑස් සමා­ග­මට අක්කර 25ක් | සිළුමිණ

ඔක්සි­ජන් කර්මාන්ත ශාලා­වක් ඇරැඹීමට ලිට්රෝ­ ගෑස් සමා­ග­මට අක්කර 25ක්

ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායේ උපදෙස් පරිදි කොවිඩ් - 19 වසංගතයේදි රෝගීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍යවන වෛද්‍ය ඔක්සිජන් නිෂ්පාදනය කිරීමට සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවට අයත් අක්කර 25ක භූමියක් ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගමට ලබා දීමට ගිවිසුම් අත්සන් කරන ලදී .

රජයේ තක්සේරුකරුගේ තක්සේරු වටිනාකමට යටත්ව ඒ සඳහා අත්තිකාරම් මුදල් වශයෙන් රුපියල් මිලියන 500 ක මුදලක් ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම විසින් ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව වෙත එම කාර්යාලයේදී ලබාදෙන ලදී. මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ සභාපති මේජර් ජෙනරාල් එම්. ආර් .ඩබ්. සොයිසා සහ එම සංස්ථාවේ සාමාන්‍යාධිකාරි ශ්‍රීමති සේනාධීර ඇතුළු නිලධාරීන් මෙන්ම ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගමේ සභාපති අනිල් කොස්වත්ත ඇතුළු නිලධාරින් සහභාගී විය. ලොවපුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයට ශ්‍රි ලංකාවද ගොදුරු වී ඇති අතර රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැඩිවුවහොත් දැනට දේශීය වශයෙන් සපයන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණවත් නොවන බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් පුරෝකථනය කර ජනාධිපති කාර්යය සාධක බළකාය වෙත දැනුම්දී ඇත .

දැනට පවතින සමාගම් විසින් දිනකට මෙට්රික් ටොන් 90ක පමණ ඔක්සිජන් නිපදවනු ලබයි. ඉදිරියේදී පවතින ඉල්ලුමට පිළියමක් ලෙස ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමට ඔක්සිජන් නිෂ්පාදනය සඳහා අවතීර්ණයවී සෞඛ්‍ය අංශවල ඉල්ලුමට අනුව හිඟයකින් තොරව එය ලබාදීමට ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂයන් විසින් දැනුම් දෙන ලදී.

ඒ අනුව ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායේ කමිටුව විසින් ගනු ලැබු තීරණයකට අනුව ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම මෙම ජාතික කර්තවය සිදුකරනු ලබයි. ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම ජාතික ගෑස් සැපයුම්කරු ලෙස ගෑස් බෙදාහැරීමට අමතරව ඔක්සිජන් නිෂ්පාදනයකොට බෙදාහැරීමේ කර්තවයද මේ අනුව සිදුකිරීමට නියමිතය.

Comments