මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

සිංහල බෞද්ධ දෙමාපියන් විසින් තම මැදි හතළිස් වියේ පසුවන 6' උසැති පැහැපත් කඩවසම් මනා ගතිගුණ ඇති සුරාවෙන් හා දුමින් තොර බාලම පුතු සඳහා අවුරුදු 38 ට අඩු උගත්,​ සිහින් සිරුරැති,​ රූමත් දියණියක සොයයි. ඔහු නීත්‍යානුකූලව දික්කසාද වී ඇති අතර,​ MBA සුදුසුකම් ලබා ප්‍රසිද්ධ බහුජාතික සමාගමක ඉහළ තනතුරක් දරයි. මනා ලෙස ස්ථාපිතය. මෙම වසර අවසානය තෙක් විදේශයක සේවය කරන අතර,​ ඉන්පසු ශ්‍රී ලංකාවට මාරු වීමට අපේක්ෂිතය. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් උපයන ආයෝජනයන් කිහිපයක්ම සිදුකොට ඇත. කුලය නොසැලකේ. කතෝලික වුවද සලකා බැලේ. එසේම පාසල් ගුරු ක්‍ෂේත්‍රයෙන්ද යෝජනා පිළිගැනේ. දැනට ඔහු නිවාඩු ලබා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින අතර,​ මැයි තුන්වන සතිය දක්වා මෙහි ගත කිරීමට නියමිතය. කරුණාකර පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර පිටපත සමග පිළිතුරු එවන්න. c​h​a​m​i​r​a​w​2​0​0​0​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
G162976

Comments