මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

ගම්පහ ගොවි මිශ්‍ර අවු­රුදු 26 කොළඹ විශ්ව­විද්‍යාලයේ විද්‍යා විශේ­ෂ­වේදී මැයි මස උපා­ධිය සම්පූර්ණ කරනු ලබන රූමත් දිය­ණි­යට සුදුසු පුතෙකු පියා සොයයි. දෙමා­පි­යන් උපා­ධි­ධා­රීන්ය. මව විශ්‍රාමිකයි. පියා රජයේ අධි­කා­රි­යක ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධා­රියා වේ. ඇයට නිව­සක් හා දේපල හිමිය. ගොවි /​ කරාව වුවද සැලකේ.
B162483


දකුණේ බොදු ගොවි බස්නා­හිර පදිංචි වයස 26,​ 5' 2" සිහින් ප්‍රියම­නාප ජාත්‍යන්තර පාස­ලක අධ්‍යාපනය ලැබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොනෑෂ් විශ්ව­විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාරික ගිණු­ම්ක­රණ උපා­ධිය /​ CPA/​MBA හා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලියා­ප­දිංචි භාෂා පරි­ව­ර්තක,​ පවුලේ වැඩි­ම­හල් දිය­ණි­යට සම­කුල සම උගත් අවු­රුදු 31 ට අඩු සියලු දුසි­රි­තෙන් තොර පුතෙකු මුද්‍රණ ක්‍ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ ප්‍රසිද්ධ කර්මා­න්ත­යක් හිමි පියා සහ ගුරු මව සොයයි. එකම නැග­ණිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් විශ්ව­විද්‍යාලයේ BSc උපා­ධිය නිමවා දැනට MSc උපා­ධිය හදා­ර­මින් සිටී. කේන්දර පිට­පත සමග සියලු විස්තර p​r​o​p​o​s​a​l​s​9​4​9​7​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B162500


බොදු ගොවි දෙමා­පි­යන් විසින් තම අව­සන් වසරේ ඉගෙ­නුම ලබන වෛද්‍ය ශිෂ්‍යා,​ 95/​ දෙසැ­ම්බර් 5' 1'' රූමත් පැහැ­පත් සිහින් සිරු­රැති විශිෂ්ට චරි­ත­වත් එකම දිය­ණිය සඳහා අධ්‍යාපනි­කව හා වෘත්තී­මය වශ­යෙන් සුදු­සු­ක­ම්ලත් මනා ගති­පැ­ව­තුම් ඇති පුත‍ෙකු සොයයි. පවුලේ වත්කම් ඇයට හිමිය. කරු­ණා­කර පවුලේ විස්තර සමග කේන්ද්‍ර පිට­පත හා ඇම­තුම් අංක යොමු කරන්න. m​p​r​o​p​o​s​a​l​1​2​3​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B162650


1985 BIT ඩිප්ලෝ­මා­ධාරී උපාධි අව­සන් වසර 5' 7" සිහින් පැහැ­පත් නිවාස දේපළ පෞද්ග­ලික ගුරු ආදා­යම් ඇති දිය­ණි­යට උගත් චරි­ත­වත් සහ­ක­රු­වකු සොය­නුයේ මහ­නු­වර බොදු ගොවි රාජ්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ විධා­යක නිල­ධා­රිවූ පියාය. 081-2224756,​ m​a​r​g​p​r​s​l​5​1​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​B162392

Comments