සරසවි යළි ඇරීම ගැන සොයන්න කමිටුවක් | සිළුමිණ

සරසවි යළි ඇරීම ගැන සොයන්න කමිටුවක්

විශ්වවිද්‍යාල යළි ආරම්භ කිරීමට පෙර අනුගමනය කළ යුතු නිර්දේශ සකස් කර සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සකස් කිරීම සඳහා 16 දෙනකුගෙන් සමන්විත විශේෂ කමිටුවක් පත් කර තිබේ. එම කමිටුවට මෙරට සියලු විශ්වවිද්‍යාලවලින්ම නියෝජිතයෙක් පත් කර ඇත. එම කමිටුවේ ප්‍රධානත්වය කොවිඩ් රෝග පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේට බාර දී තිබේ.

කමිටුව විසින් මේ වනවිට විශ්වවිද්‍යාල නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා අදාළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශන මාලාව සකස් කිරීමෙහි නිරතව සිටින අතර පවත්වා තත්ත්වය මත ඉදිරි දෙසතිය තුළදී පවා විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කිරීම ගැටලුවක් විය හැකි බවද දචැන ගන්නට තිබේ.

Comments