මා ප්‍රොඩක්ට් වෙතින් නෙල්ලි කෝලා පානය | සිළුමිණ

මා ප්‍රොඩක්ට් වෙතින් නෙල්ලි කෝලා පානය

 

පානදුර 'මා ප්‍රොඩක්ට්' පුද්ගලික සමාගම විසින් 'නෙල්ලි කෝලා' පානය ජනගත කිරීමේ උත්සවයට ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ එක්විය. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ වීරවංශ මහතා මෙසේද සඳහන් කළේය. Òමෙය ස්වාභාවික අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගත් පානයක්, ඒ වගේම ශක්තිජනක පානයක්. දැනට වෙළඳපොළේ තිබෙන සියලුම කෘත්‍රිම ශක්තිජනක පානවලට වඩා මෙය ශක්තියෙන් අනූනයි.

මෙම අවස්ථාවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීරද ආරාධිතයෙකු ලෙස එක්ව සිටි අතර 'මා ප්‍රොඩක්ට්' පුද්ගලික සමාගම වෙනුවෙන් එහි අධ්‍යක්ෂ මුදිත සමනක්කොඩි අදහස් දැක්වීය. චින්තන ජයසිංහ, පියුමි සමනක්කොඩි, මන්ද්‍රී සමනක්කොඩි යන එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෝ ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

Comments