සිලෝන් ෆොටෝ­ග්‍රැපි අවෝර්ඩ්ස් - 2021 | සිළුමිණ

සිලෝන් ෆොටෝ­ග්‍රැපි අවෝර්ඩ්ස් - 2021

සිලෝන් ෆොටෝග්‍රැපි අවෝර්ඩ්ස් ලොව පුරා වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට විවෘත ඡායාරූප තරගයක් සහ ප්‍රදර්ශනයකි. ප්‍රථම වරට පවත්වනු ලබන මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ කළුතර පයියාගල පිහිටි ඊපොක් සිලෝන් මීඩියා කම්පැනි පුද්ගලික සමාගම විසිනි. විවෘත අංශය සහ පාසැල් අංශය යනුවෙන් මූලික වශයෙන් ප්‍රධාන තරග අංශ දෙකක් යටතේ මෙම ඡායාරූප තරගය ක්‍රියාත්මක වේ.

විවෘත අංශය යටතේ විවෘත වර්ණ, විවෘත ඒක වර්ණ, සොබා දහම සහ වන ජීවී, වාර්ෂික තේමාව ලෙස “ජීවන රටා “ යනුවෙන් තරග අංශ හතරකින් ක්‍රියාත්මක වන අතර විවෘත පාසැල් අංශය ක්‍රියාත්මක වන්නේ වයස අවුරුදු18ට අඩු පාසැල් සිසුන් සඳහා වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා www.theceylonmedia.com යන වෙබ් අඩවිය විවෘතව පවතී. නිර්මාණ ඇතුළත් කිරීම සහ ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීම 2021 මැයි මස 5 වැනි දින මධ්‍යම රාත්‍රී 12 න් අවසන් වේ. ඡායාරූප තරගයේ ත්‍යාග සහ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය 2021 මැයි මස 29 වැනි දින කොළඹ 07 ලයිට් හවුස් මධ්‍යස්ථානයේදී උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්වීමට නියමිතය.

Comments