සිංහ­රාජ දෙල්ගොඩ රක්ෂි­තයේ අක්කර 143කට හොර ඔප්පු හදලා | සිළුමිණ

සිංහ­රාජ දෙල්ගොඩ රක්ෂි­තයේ අක්කර 143කට හොර ඔප්පු හදලා

සර 2019 නොවැම්බර් 20 වැනිදා අංක 2150- 31 දරන ගැසට් නිවේදනය අනුව සිංහරාජ ජාතික වන භූමියට අයිති සුවිශේෂී වනාන්තර ප්‍රදේශයක් වන දෙල්ගොඩ රක්ෂිතය හා සම්බන්ධ අක්කර 143ක වනාන්තර භූමියක් සඳහා ව්‍යාජ ඔප්පු සකස් කර ගත් පිරිසක් තේ වගාව ව්‍යප්ත කරමින් සිටින බව ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු සජීව චාමිකර පවසයි.

මේ වන විට අක්කර 10 කට වඩා භූමි ප්‍රමාණයක් එළිපෙහෙළි කර ඇති බවත් කලවානේ පදිංචිකරුවකු හා පානදුර, මතුගම, මහනුවර හා කොළඹ පදිංචිකරුවන් පිරිසක් මෙම ඔප්පු සකස් කරගෙන ඇත. මෙකී වනාන්තරය සිංහරාජයට සම්බන්ධ කිරීමේ නීතිමය කටයුතු සිදුකරමින් පවතින අවස්ථාවේ මෙම එළිපෙහෙළි කිරීම් දිගටම සිදුවන බවද ඔහු පෙන්වා දෙයි. ජාතික පාරිසරික පනත, වන සංරක්ෂණ පනත ආදී අණපනත් ගණනාවක් උල්ලංඝනය කරමින් වන විනාශය සිදුකරන බවත් ඒ සඳහා කිසිඳු රාජ්‍ය ආයතනයක අවසරය නොමැති බව කියති.

 

Comments