පර­ක­න්දෙ­නියේ ධීරා­නන්ද හිමිගේ මව අභා­ව­ප්‍රාප්ත වෙයි | සිළුමිණ

පර­ක­න්දෙ­නියේ ධීරා­නන්ද හිමිගේ මව අභා­ව­ප්‍රාප්ත වෙයි

ගම්පහ අමුණුගොඩ ශ්‍රී පරාක්‍රමබාහු රජමහා විහාරාධිකාරී පරකන්දෙනියේ ධීරාන්නද හිමියන් ඇතුළු සහෝදර සහෝදරියන්ගේ මව වන ඇස්. ඒ සීලවතී මෑණීයෝ අභාවප්ප්‍රාප්ත විය. ආදාහන කටයුතු අද මාර්තු 7 වැනිදා සවස 3.30 ට වැලිවේරිය ආදාහනාගාරයේ දී සිදු කෙරේ.

Comments