කොවිඩ්-19න් නුව­ර­එ­ළිය තෙවන තැනට | සිළුමිණ

කොවිඩ්-19න් නුව­ර­එ­ළිය තෙවන තැනට

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් පැතිරීම පසුගිය සතිය අවසන් වන විට 3 වන ස්ථානයට පැමිණ තිබූ අතර රෝගය වතුකරයේ පැතිර යාමේ අවදානමක් ඒ හරහා මතුව ඇතැයි කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

සිකුරාදා වන විට එම දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 48ක් වාර්තා වී තිබූ අතර වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාව වූ 164ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී තිබූ අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය දෙවෙනි තැනට පත්ව තිබුණි. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය රෝගීන් වැඩිවීම අතින් තෙවන තැනට පත්වූයේ ප්‍රථම වතාවටය.

Comments