සැහැල්ලු දුම්රිය මර උගු­ලක් | සිළුමිණ

සැහැල්ලු දුම්රිය මර උගු­ලක්

කුත් ‘යහපාලන‘ රජය සමයේ යෝජනා කරන ලද සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය (Light Railway Transit) අතිවිශාල මූල්‍ය දූෂණයක් හා නාස්තියක් බවත් එම මාර්ගය ඉඳිකිරීමට මාර්ග කිලෝමීටරයක් වෙනුවෙන් රුපියල් දස ලක්ෂ 26,388 ක් වැය වන බව සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ,තේ වතු ආශ්‍රිත භෝග වගා, තේ කර්මාන්තශාලා නවීකරණ හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් සිළුමිණට පැවසීය.

ඒ සම්බන්ධව අදාළ අමාත්‍යාංශයේ විමර්ශනයකදී අනාවරණය වූ පරිදි කිලෝ මීටර් 15කින් යුත් සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය ඉදිකිරීම සඳහා ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 2,200 මුදලක් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණු බවද හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේය.

එම ව්‍යාපෘතියේදී සිදුවන්නට ගිය දැවැන්ත මූල්‍ය අක්‍රමිකතාව මේ වන විට හෙළිදරව් වී ඇති බවත් යම් ලෙසකින් අදාළ සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වූයේ නම් දිනකට රුපියල් මිලියන 37 ක මුදලක් ණය හා වාරික ලෙස ගෙවීමට සිදු වනු ඇතැයිද ඇමැතිවරයා අවධාරණ්‍ය කෙළේය.

 

Comments