විදෙස් රැකියා මඟින් වාර්ෂිකව ඩොලර් බිලියන 8ක් | සිළුමිණ

විදෙස් රැකියා මඟින් වාර්ෂිකව ඩොලර් බිලියන 8ක්

වාර්ෂිකව ඩොලර් බිලියන 8ක් විදෙස් රැකියා මගින් මෙරටට ලැබුණු බවත් එම වෙළෙඳපොළ ඉක්මනින් විවෘත කර ගැනීමට කටයුතු ඇතැයි විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙළෙඳ පොළ විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න සිළුමිණට කීය. විදෙස් රැකියා වෙළෙඳ පොළ ලබන වසරේ සිට සැලසුම් සහගත ලෙසින් විවෘත කර ගැනීමට කටයුතු යොදා ඒ අනුව වැඩි විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් මෙරටට ලබා ගත හැකි ඊශ්‍රායලය, දකුණු කොරියාව, ජපානය, රුමේනියාව රටවල රැකියා ලබා ගැනීමට ප්‍රමුඛතාවක දක්වා ඇතැයිද ඇමැතිවරයා කීවේය.

ඒ අනුව ඊශ්‍රායලයේ සාත්තු සේවිකා රැකියා සඳහා 2,000ක සේවක පිරිසක් ද, දකුණු කොරියාවේ රැකියා සඳහා 5,200 පිරිසක් ලබන වර්ෂයේ දී පිටත් කිරීමට මේ වන විටත් සැලසුම් කර ඇති බවද ඇමැතිවරයා කීය.

Comments