රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්ත මහතා මහර බන්ධනාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක | සිළුමිණ

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්ත මහතා මහර බන්ධනාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක

මහර බන්ධනාගාරයේ ඉකුත් නොවැම්බර් 29 සහ 30 දෙදින පැවැති රැඳවියන්ගේ ගැටුමින් ජීවිත 11ක් අහිමි වූ අතර 108ක් තුවාල ලැබීය. අභිනවයෙන් පත් වූ බන්ධනාගාර කළමනාකරණ සහ සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්ත මහර බන්ධනාගාරයේ නිරීක්ෂණයට නොවැම්බර් 2 වැනිදා ගිය අතර එහිදී රැදවියන් සමඟ අදහස් හුවමාරු කර ගත් අවස්ථාව මෙහි දැක්වේ. ඒ පිළිබඳව ලියැවුණු විශේෂ ලිපියක් 3 පිටුවේ පළ වේ.

(ඡායාරූපය: රාගම සමූහ - එස්.එච්. අයි. කුසුමලතා)

Comments