යතුරු පැදි ආනයනයට වසරකට කෝටි 420ක් | සිළුමිණ

යතුරු පැදි ආනයනයට වසරකට කෝටි 420ක්

මෙරටට අවශ්‍ය මෝටර් සයිකල් රට ඇතුළතදී එකලස් කර නිපදවීමට මෝටර් සයිකල් අමතර කොටස් නිෂ්පාදනය කිරීමට කර්මාන්ත ඇමැති විමල් වීරවංශ හා එම කර්මාන්ත කරුවන් අතර පැවැති සාකච්ඡාවකදී තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ලබන වසරේ සිට  එම කටයුතු ආරම්භ කිරීමට විධිවිධාන යෙදීමට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙයි. ඒ පිළිබඳව මෙරට යතුරු පැදි එකලස්කරුවන් හා ඇමැතිවරයා සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවලදී මේ පිළිබඳව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අවධානය යොමු විය. 2019 වසරේ යතුරු පැදි ආනයනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් කෝටි 420 ක් වැය කර ඇති අතර අමතර කොටස් සඳහාත් විශාල වියදමක් දරා තිබේ.

යතු‍රු පැදි දේශීයව එකලස් කිරීම හා අවශ්‍ය උපාංග නිෂ්පාදනය කිරීම මගින් පිටරට යන ආනයන වියදම ඉතිරි කරගැනීමට මෙහිදී කටයුතු කරන අතර ඒ සඳහා යතුරු පැදි එකලස්කරුවන් හා උපාංග නිෂ්පාදකයන්ට අවශ්‍ය පූර්ණ සහාය ලබා දීමට අමාත්‍යාංශය බලාපොරොත්තු වේ.

Comments