ප්‍රථම සුළං විදුලි බලාගාරය 8දා ජනතා අයිතියට | සිළුමිණ

ප්‍රථම සුළං විදුලි බලාගාරය 8දා ජනතා අයිතියට

මෙරට ප්‍රථම මහා පරිමාණ සුළං විදුලි බලාගාරයේ ප්‍රථම අදියර ලබන 8 වැනි අඟහරුවාදා විවෘත කෙරෙන බව විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවර්ධන) සුලක්ෂණ ජයවර්ධන සිළුමිණට කීය. මෙගාවොට් 100ක මෙරට ප්‍රථම සුළං විදුලි බලාගාරයේ ප්‍රථම අදියර ලෙසින් මන්නාරමේදී මෙම විදුලි බලාගාරය විවෘත කිරීම අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂයන් අතින් සිදු කෙරේ. ආරම්භක අදියරේදී වෙගාවොට් 25ක විදුලි බලයක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක් කෙරෙන අතර සමස්ත බලාගාරයේ විදුලි ජනක සුළං කනු ප්‍රමාණය 30ක් බවද ඒ මහතා පැවසීය. එයින් විදුලිය නිපදවන කනු 8ක බලය 8 වැනිදා එසේ ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක් කෙරෙන අතර ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මේ සඳහා අනුග්‍රහය දක්වා ඇත. ඉදිරි අදියර දෙකද ලබන වසර තුළදී නිමාවට පත් කිරීමට නියමිතය.

Comments