මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

කොළඹ වෙසෙන,​ සිංහල දෙමාපියෝ,​ සිය 46 වියැති කොළඹ ප්‍රමුඛ පෙළේ කීර්තිමත් සමාගමක ඉහළ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ තනතුරක් දරන සියල් සපිරි ,​ වෘත්තීයවේදී නිපුන සාර්ථක සහ ඉතා ඉහළ සුදුසුකම්ලත් නිතරම සිය වාත්තියවේදී කටයුතු සඳහා ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය බලා සංචාරය කරන එහි සංස්කෘතිය සහ ජීවන රටාවන් වලට මනාව හුරු පුරුදු ඉතා ලාබාල පෙනුමැති කඩවසම් සුරා සූදුවෙන් හා මත්පැනින් තොර පුතණුවන් හට සුදුසු හා ගැළපෙන මනාලියක්/​ දියණියක් සොයති. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ජීවත්වන අයෙකු නම් වඩා මැනවි. සියලු විස්තර සමග පිළිතුරු එවන්න. s​u​d​a​f​e​r​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G153703

කොළඹ සිංහල ක්‍රිස්තියානි BA/​MA රජයේ රැකියාවැති 34,​ 5' 7" වත්කම් හිමි එකම පුතුට උගත් ක්‍රිස්තියානි /​ කතෝලික දියණියක් සොයයි. කරුණාකර පළමු ලිපිය සමග දුරකථන අංකය ද එවන්න. Email : w​a​g​a​g​e​d​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G153707

සිංහල බෞද්ධ උස 6 පැහැත් කඩවසම් යහපත් ගතිපැවතුම් ඇති මතින් දුමින් තොර MBA සුදුසුකම්ලත් බංග්ලාදේශයේ බ්‍රිතාන්‍ය පාදක බහුජාතික සමාගමක ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාර තනතුරක් දරන මනාව ස්ථාපිත නීතියෙන් වෙන්වූ බාල පුතුට උගත් සිහින් පැහැපත් පියකරු කාරුණික හදවතැති වයස තිස්ගණන්වල මැද හෝ ඊට අඩු දියණියක් වැදගත් පවුලකින් සොයනු ලැබේ. නිතර කොළඹට පැමිණෙයි. කොළඹ සහ මතුගම ආදායම් උපදවන දේපළ සතුය. කුලය නොසැළකේ. සිංහල,​ කතෝලික සැළකේ. කරුණාකර පවුල් විස්තර හා කේන්ද්‍රය සමග පිළිතුරු එවන්න. k​a​s​u​n​w​7​4​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
G153701

1992 ඔක්තෝබර් බොදු ගොවි උස 5' 8" කඩවසම් සුරාවෙන් සූදුවෙන් තොර CIMA සමත් PIM පශ්චාත් (masters) උපාධිය අවසන් කළ පවුලේ බාල පුතුට කරුණාවන්ත,​ රූමත්,​ උගත්,​ සහකාරියක් දෙමාපියන් සොයයි. වෘත්තියෙන් ගණකාධිකාරවරයෙකි. කොළඹින් නිවසක් හා මෝටර් රථයක් හිමිය. භෞම (කුජ) දෝෂ නොමැති හඳහන් පමණකි. හඳහන දුරකථන අංකය හා පවුලේ තොරතුරු සමග පිළිතුරු සපයන්න. Email: c​p​n​s​6​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G153632

 

Comments