මෝටර් රථ දෙපාර්තුමේන්තුවෙන් නිවේදනයක් | සිළුමිණ

මෝටර් රථ දෙපාර්තුමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් රටෙහි උද්ගතව ඇති අවධානම් සහගත තත්ත්වය මත නැවත දැනුම් දෙනතුරු මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තුමේන්තුවේ නාරාහේන්පිට හා වේරහැර කාර්යාල විවෘත නොකරන බව මොටර් රථ දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනය කර සිටියි
 
අවධානම් තත්ත්වය පහව ගිය පසු නැවත විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි

Comments