ඉදිරි වසර පහ ඇතු­ළත නව නිවාස අසූ දාහක් | සිළුමිණ

ඉදිරි වසර පහ ඇතු­ළත නව නිවාස අසූ දාහක්

“ඔබට ගෙයක් - රටට හෙටක්” සංක­ල්පය තේමා කර­ග­නි­මින් ඉදිරි වසර 4 ඇතු­ළත ග්‍රාම නිල­ධාරී මට්ට­මින් දීප ව්‍යාප්තව නව නිවාස 70,100 ක් ඉදි­ක­රන බවත් ඉන් දැන­ටම නව නිවාස 14,022 ඉදි­වෙ­මින් පව­තින බවත් නිවාස සංව­ර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනු­රුද්ධ මහතා පව­සයි. ඊට අම­ත­රව සපිරි මහල් නිවාස වැඩ­ස­ට­හන යටතේ වැරැ­ල්ල­වත්ත, මිහි­ඳු­පුර, පරං­ගි­යා­කු­ඹුර, දහ­යි­යා­ගම, මත්තේ­ගොඩ, සොයි­ස­පුර හා තංගල්ල නගර කේන්ද්‍ර කර­ග­නි­මින් නිවාස 1500 බැගින් ඉදි­කි­රී­මට සැල­සුම් කර ඇතැයි ද ඒ මහතා පව­සයි.

 ජනා­ධි­ප­ති­තු­මාගේ උප­දෙස් පරිදි මධ්‍යම පාන්ති­ක­යන්ගේ ආදා­ය­මට ගැළ­පෙන නව මහල් නිවාස ඉදි­කි­රී­මට නිවාස අමා­ත්‍යාං­ශ­යට අවශ්‍ය ඉඩම් නොමිලේ ලබා­දී­මට ද රජය පිය­වර ගෙන ඇත. ඊට අම­ත­රව නිවාස මිලදී ගැනී­මට 6.25% අනු­පා­තය යටතේ තිස් වස­ර­කින් ගෙවී අව­සන් වන පරිදි ණය ක්‍රම­යක් රාජ්‍ය බැංකු මගින් ක්‍රියා­ත්මක කිරී­මට ද කට­යුතු යොදා ඇත.

 

Comments