සුප­ර්මා­ර්කට් ලෝකය | සිළුමිණ

සුප­ර්මා­ර්කට් ලෝකය

විශ්වය අද සූපිරි වෙළෙඳ සැලකි
සාරය අහිමි දීමනා සම­ඟින්
බලා­පො­රොත්තු
භාණ්ඩ ලෙස අලෙවි කෙරෙන
එන­මුත්
ගණ­නින් ඉහළ යන රාක්ක මතින්
ආද­රය තුර­න්වන......
රිචර්ඩ් ක්නෙක්ට් ස්විස්
වසර ගණ­නා­වක සිට ඔහු අන්ත­ර්ජා­ල­යෙන් ඈත්ව ඊමේල් නොමැ­තිව, ඉලෙ­ක්ට්‍රො­නික් භාවිතා නොක­රන, යතුරු ලිය­න­යෙන් කවි ලියන රිචර්ඩ් ක්නෙක්ට් ස්විස් මේ යුගයේ කවි­යෙකි. මේ ඔහු විසින් ජර්මන් බසින් ලියු ස්විස් කවි­යකි.

පරි­ව­ර්ත­නය.
සුනේත්‍රා ඇතු­ග­ල්පුර

Comments