පොත් පත් පුවත් | සිළුමිණ

පොත් පත් පුවත්

සාහිත්‍යය වෙනුවෙන් ම වෙන් වූ සැප්තැම්බර් මාසය තුළ නවතම කෘති රාශියක් ජනගත වේ. පොත් කතුවරුන් සහ ප්‍රකාශයන් විසින් මෙම වසර ඇතුළත පළ කළ නවතම කෘති පිළිබඳ පාඨකයන් දැනුම්වත් කිරීමට මෙම පිටුව වෙන් වේ. ඒ සඳහා ඔබගේ නවතම කෘතිවල මුද්‍රිත පිටපතක් ‘පොත් පත් පුවත්’, සිළුමිණ, ලේක්හවුස්, කොළඹ යන ලිපිනයට යොමු කළ හැකිය.

Comments