සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමියේ විලාසිතා නිර්මාණකරණ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව ඇරඹේ | සිළුමිණ

සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමියේ විලාසිතා නිර්මාණකරණ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව ඇරඹේ

නවක බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් බාර ගැනීම දැන් ආරම්භ කර ඇති අතර 2020 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා ඒ සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකිය. වසර 60 කට අධික කාලයක් තිස්සේ, මෙරට විලාසිතා නිර්මාණකරණ ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීමට කැමැත්තෙන් පසුවන තරුණ තරුණියන් සඳහා නිවැරදි මාවත කියා දුන් සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමිය විසින් විලාසිතා නිර්මාණකරණ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත්‍ර කැඳවා තිබේ.

සිසු සිසුවියන් සඳහා වඩාත් පහසු හා ආරක්ෂිත ලෙසින් පාඨමාලාවන්ට සහභාගි වීම සහතික කරමින්, විලාසිතා නිර්මාණකරණ සහතික පත්‍ර වැඩසටහනේ සැප්තැම්බර් මස නවක බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් බාර ගැනීම දැන් ආරම්භ කර ඇති අතර 2020 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා ඒ සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකිය.

දිවයින පුරා සිංගර් ප්‍රදර්ශනාගාරවලට අනුබද්ධිතව පිහිටුවන ලද ෆැෂන් ඇකඩමි 65 කට අධික සංඛ්‍යාවක් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින්, සිය කුසලතා ඔප් නංවා ගැනීමට සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමිය මග පාදා තිබේ.

එහිදී වඩාත් ආරක්ෂාකාරී පරිසරයක ප්‍රායෝගික හැදෑරීම්වලට සම්බන්ධ වෙමින්, ඇඳුම් මැසීම හා ඇඳුම් නිර්මාණය පිළිබඳ සියලුම දේ ඉගෙන ගැනීමට සිසුන්ට අවස්ථාව හිමි වේ.

ප්‍රායෝගික සැසි සඳහා සිසුන්ගේ සහභාගීත්වය අපේක්ෂා කරන අතර, Microsoft Teams ඔස්සේ අන්තර්ජාල ඉගැන්වීම් සිදු කෙරෙන අතර, පැවැත්වෙන සියලුම දේශනවල පටිගත කිරීම් Microsoft Teams වෙතින් සිසුන්ගේ පරිශීලනය සඳහා නැවත බලා දීමට ද සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමිය කටයුතු සලසයි.

විලාසිතා නිර්මාණකරණ පාඨමාලාව සාර්ථකව අවසන් කරන සිසු සිසුවියන්ට සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමියෙන් පිරිනමන සහතිකයට අමතරව බ්‍රිතාන්‍යයේ Chartered Society of Designers (CSD), මගින් පිදෙන ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සහතිකයක් ද පිරිනැමේ.

නොමිලේ පැවැත්වෙන මෙම දැනුවත් කිරීමේ සැසි සඳහා සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමියේ ෆේස්බුක් පිටුව වෙත යොමු වීමෙන් හෝ 0766177177 යන දුරකථන අංකය ඇමතීමෙන් සිසුන්ට ලියාපදිංචි විය හැකිය.

Comments