නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලය | සිළුමිණ

නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලය

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 40 දෙනෙකු දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව මේ වන විට නව කැබිනට් මණ්ඩලය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලබයි.

ඒ මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ මඟුල් මඩුවේ දීය.

අමාත්‍යාංශ 28 ක් සඳහා නව අමාත්‍යවරුන් මෙලෙස දිවුරුම් දෙනු ඇත.

කැබිනට් අමාත්‍යවරු

 01.ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ - ආරක්ෂක අමාත්‍ය
 
02. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ - මුදල්, බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය
 
03 නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා - කම්කරු අමාත්‍ය
 
04. ජී.එල්.පීරිස් - අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
 
05. පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි - සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය
 
06. දිනේෂ් ගුණවර්ධන - විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය
 
07. ඩග්ලස් දේවානන්ද - ධීවර අමාත්‍ය
 
08. ගාමිණි ලොකුගේ - ප්‍රවාහන අමාත්‍ය
 
09. බන්දුල ගුණවර්ධන - වෙළෙඳ අමාත්‍ය
 
10. ආර්.සී.බී.රත්නායක - වනජීවි සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය
 
11. ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් - රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය
 
12. කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල - ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය
 
13. චමල් රාජපක්ෂ - වාරිමාර්ග අමාත්‍ය
 
14. ඩලස් අලහප්පෙරුම - විදුලිබල අමාත්‍ය
 
15.ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු -මහා මාර්ග අමාත්‍ය
 
16.විමල් වීරවංශ -කර්මාන්ත අමාත්‍ය
 
17.මහින්ද අමරවීර - පරිසර අමාත්‍ය
 
18.එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන - ඉඩම් අමාත්‍ය
 
19.මහින්දානන්ද අලුත් ගමගේ - කෘෂි කර්ම අමාත්‍ය
 
20.වාසු දේව නානායක්කාර -ජල සම්පාදන අමාත්‍ය
 
21.උදය ගම්මන්පිල - බල ශක්ති අමාත්‍ය
 
22.රමේෂ් පතිරණ -වැවිලි අමාත්‍ය
 
23.ප්‍රසන්න රණතුංග - සංචාරක අමාත්‍ය 
 
24.රෝහිත අබේගුණවර්ධන - වරාය හා නාවික අමාත්‍ය
 
25.නාමල් රාජපක්ෂ -තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය
 

26.අලි සබ්රි - අධිකරණ අමාත්‍ය

Comments