නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා දිව්රුම්දීම - VIDEO | සිළුමිණ

නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා දිව්රුම්දීම - VIDEO

අභිනව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ, එම ධුරයේ දිවුරුම් දීම වෙනුවෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කැලණිය රජ මහා විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්වෙන උත්සවයේ සජීව විකාශය...

 

Comments