පාසල් රග්බි තර­ගා­වලි රැසක් අව­ලංගු වන­විට දස සාමා­ජික තර­ගා­ව­ලි­යක් කර­ළි­යට | සිළුමිණ

පාසල් රග්බි තර­ගා­වලි රැසක් අව­ලංගු වන­විට දස සාමා­ජික තර­ගා­ව­ලි­යක් කර­ළි­යට

අන්තර් පාසල් වයස අවු­රුදු 19න් පහළ ලීග් රග්බි තර­ගා­ව­ලිය සහ පිළි­ම­ලුන් පිටු­දැ­කීමේ තර­ගා­ව­ලිය අව­ලංගු කිරී­මට පාසල් රග්බි සංග­මය තීර­ණය කර තිබේ. පසු­ගිය මාර්තු මාසයේ කොවිඩ් 19 වසං­ග­තයේ ව්‍යාප්ති­යත් සමඟ තාව­කා­ලි­කව නතර කර දැමූ ලීග් තර­ගා­ව­ලිය යළි පැවැ­ත්වී­මට කාලය ප්‍රමා­ණ­වත් නොවන බැවින් එය සම්පූ­ර්ණ­යෙන් ම අව­ලංගු කිරී­මට සිදු වූ බව පාසල් රග්බි සංග­මයේ ලේකම් නිරෝධ විජේ­රාම ක්‍රීඩා කළ විම­සු­ම­කදී පැවැ­සීය. ඒ සමඟ එම තර­ගා­ව­ලි­යෙන් පසු පැවැ­ත්වී­මට නිය­මි­තව තිබූ පිළි­ම­ලුන් පිටු­දැ­කීමේ තර­ගා­ව­ලි­යත් අව­ලංගු කිරී­මට පසු­ගි­යදා රැස් වූ පාසල් රග්බි සංග­මයේ විධා­යක කමි­ටුව තීර­ණය කළ බව ද විජේ­රාම කීවේය.

එසේ වුවද වසර අව­සා­නයේ පාසල් අධ්‍යා­ප­නය නිමා කොට නික්ම යන ක්‍රීඩ­ක­යන්ට ලීග් තර­ගා­ව­ලිය ඔවුන්ගේ අනා­ග­ත­යට ඉතා වැද­ගත් එකක් බැවින් දස සාමා­ජික තර­ගා­ව­ලි­යක් පැවැ­ත්වී­මට තීර­ණය කළ බව ද ඔහු සඳ­හන් කළේය. 

මේ සඳහා තව­මත් අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශයේ අව­සර ලැබිලා නෑ. ඒ අව­ස­රය නැතුව අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. 

“ මේ වස­රේදී පාසල් හැර­යන ක්‍රීඩ­ක­යන් රැසක් ලීග් තර­ගා­ව­ලි­යට ක්‍රීඩා කිරී­මට නිය­මි­තව සිටියා. එම තර­ගා­ව­ලි­යෙන් ඔවුන්ට ලැබෙන සහ­ති­කය ඔවු­නගේ ඉදිරි අධ්‍යා­පන කට­යු­තු­ව­ලට ඉතා වටි­නවා. ඒ නිසා ඔවුන් වෙනු­වෙන් දස සාමා­ජික තර­ගා­ව­ලි­යක් පැවැ­ත්වී­මට අප තීර­ණය කළා.” විජේ­රාම පැවැ­සීය.

ලීග් තර­ගා­ව­ලි­යට ඇතු­ළත් පාසල් කණ්ඩා­යම් සහ­භාගි කර­ග­නි­මින් එම තර­ගා­ව­ලිය උසස් පෙළ  විභා­ග­යෙන් පසු පැවැ­ත්වී­මට පාසල් රග්බි සංග­මයේ අව­ධා­නය යොමු වී තිබේ. 

“මේ සඳහා තරග කාල සට­හන සකස් කර­න්නට තර­ගා­වලි කමි­ටු­වට දැනුම් දුන්නා. ඉන් පසු එය අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශ­යෙන් ඊට අනු­මැ­ති­යට යොමු කර­නවා. එම තර­ගා­ව­ලි­යට සහ­භාගි වන පාසල් කණ්ඩා­යම් සංඛ්‍යා­වට අනුව දින 2ක් හෝ 3ක් වැනි කාල සීමා­ව­කදී තර­ගා­ව­ලිය පැවැ­ත්වී­ම­ටයි අප අද­හස් කරන්නේ. නොවැ­ම්බර් මස 12 වැනිදා උසස් පෙළ විභා­ගය නිමා වීමෙන් පසු ක්‍රීඩ­ක­යන්ට සති දෙකක පමණ කාල­යක් පුහු­ණු­වීම් සඳහා ඉඩ­කඩ ලබා­දෙ­මින් නොවැ­ම්බර් මස අගදී එම තර­ගා­ව­ලිය පැවැ­ත්වී­මට අපේ අව­ධා­නය යොමු වී තිබෙ­නවා.” පාසල් රග්බි සංග­මයේ ලේක­ම්ව­රයා කීවේය.

‍ෙම් වසරේ පාසල් ලීග් සහ පිළි­ම­ලුන් පිටු­දැ­කීමේ තර­ගා­වලි අව­ලංගු වූවත් කිසිදු කණ්ඩා­ය­මක් වෙනත් තරග කාණ්ඩ­යක් සඳහා උස­ස්වී­මක් හෝ පහත දැමී­මක් සිදු නොක­රන බව ද පැවැසූ ලේක­ම්ව­රයා වයස අවු­රුදු 16 න් පහළ දස සාමා­ජික තර­ගා­ව­ලි­ය­කට ද අව­ධා­නය යොමු කර ඇති බවද පව­සයි. 

Comments