2020 මහ ඡන්දය පිළිබඳ පුරෝකථනයක්් | සිළුමිණ

2020 මහ ඡන්දය පිළිබඳ පුරෝකථනයක්්

ශ්‍රී ලංකාවට සර්ව­ජන ඡන්ද බලය ලැ‍බීමෙන් පසුව පව­ත්වන සුවි­ශේ­ෂම මැති­ව­ර­ණ­යක් ලබන බදාදා රට පුරා පැවැ­ත්වෙයි. අපේ රටේ මෙතෙක් පැවැ­ත්වුණු සෑම මැති­ව­ර­ණ­ය­කම ඡන්ද ගණන් කිරීම මැති­ව­රණ පව­ත්වන දිනයේ ම සිදු කළ නමුත් මෙවර මැති­ව­ර­ණයේ ඡන්ද ගණන් කිරීම කරනු ලබන්නේ පසු­දින වීම එම විශේ­ෂ­ත්ව­යයි.

1989 දී ජවිපෙ භීෂණ මැද හා එල්ටී­ටීඊ තර්ජන මත පැවැත්වූ ඡන්ද­යේ­දී­වත් ඡන්ද ගණන් කිරීම පසු­දින දක්වා කල් නොදැ­මුණු බව අපට මත­කය.

කොරෝනා තර්ජ­නය නිසා ඡන්ද ගණන් කිරීම පසු­දින කරන අතර ඒ අනුව ප්‍රති­ඵල ලැබීම 6 වැනිදා රාත්‍රිය දක්වා ප්‍රමාද වීමට ඉඩ තිබේ.

මෙවර මැති­ව­ර­ණය සඳහා ඡන්ද දාය­ක­යන් 16263885 ක් ඡන්ද පාවිච්චි කිරී­මට නිය­මිත අතර මේ සඳහා පිළි­ගත් දේශ­පා­ලන පක්ෂ 70 ක් හා ස්වාධීන කණ්ඩා­යම් 304 මගින් අපේ­ක්ෂ­කයෝ 7452 ක් ඉදි­රි­පත් වී සිටිති.

මෙම මැති­ව­රණ ඡන්ද ප්‍රති­ඵල අනුව දිස්ත්‍රික්ක පද­නම මත මන්ත්‍රී ධූර 196 ක් ද ජාතික මට්ට­මින් ලැබුණ ඡන්ද ගණන අනුව ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූර 29 ක් ද තෝරා පත්කර ගනු ලැබේ. ඒ අනුව මෙව­රත් පාර්ලි­මේ­න්තු­වට පත්වෙන මන්ත්‍රී­ව­රුන් ගණන 225 කි.

මෙම සමා­නු­පා­තික මැති­ව­රණ ක්‍රමය අනුව අපේ රටේ පැවැත්වූ මහ මැති­ව­රණ 7 න් 2/3 ක ආසන්න බල­යක් ලැබුණු එකම අව­ස්ථා­වක් පම­ණක් ඇත. ඒ 2010 මහ මැති­ව­ර­ණ­යෙන් මහින්ද රාජ­පක්ෂ මහ­තාගේ නාය­ක­ත්ව­යෙන් යුතුව එජනිස ඇතුළු පොදු සන්ධා­න­යට බලය ලැබුණු අව­ස්ථා­වයි. ඒ ඡන්ද­යේදී ඔවුහු ආසන 144 ලැබූහ.

අපේ රටේ 2/3 ක බල­යක් ගැනී­මට පාර්ලි­මේ­න්තුවේ මන්ත්‍රී ආසන 150 ක් ලබා­ගත යුතුය.

සමා­නු­පා­තික ඡන්ද ක්‍රමය යටතේ වැඩි ඡන්ද බල­යක් ලැබී ඇත්තේ අවස්ථා දෙක­කදී පමණි. ඒ 1989 මහ මැති­ව­ර­ණයේ දී එජාප මන්ත්‍රී ධූර 125 ක් ලබා­ගත් අතර 2010 දී ශ්‍රීල­නිප ප්‍රමුඛ සන්ධා­නය මන්ත්‍රී ධූර 144 ලබා ගත්තේ ය. මෙහිදී ශ්‍රීල­නිප සන්ධා­නය මන්ත්‍රී ධූර 144 ලබා­ගනු ලැබුවේ 2009 දී වසර 30 කට අධික කාල­යක් අපේ රටේ තිබුණු එල්ටී­ටීඊ යුද්ධය මහින්ද රාජ­පක්ෂ ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­යාගේ මෙහෙ­ය­වීම මත සම්පූ­ර්ණ­යෙන් මුලිනු­පුටා දැමීම නිසා ය.

අප මෙහිදී දක්වා ඇති පරිදි 1989, 1994, 2000, 2001,2004, 2010, 2015 යන මහ මැති­ව­රණ සිය­ල්ල­ගෙන් 2010 හා 1989 හැරුණු විට අන් කිසිම මැති­ව­ර­ණ­ය­කදී බහු­තර බල­යක් සහිත ආණ්ඩු­වක් ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකේ එක­ක­ට­වත් ලැබුණේ නැත. ඒ නිසා ජාති­වාදී පක්ෂ සමඟ එක්වූ හවුල් හා ‘යහ පාලන’ ආණ්ඩු පිහි­ටු­වී­මට ප්‍රධාන පක්ෂ­ව­ලට සිදු­විය.

කෙසේ වුවත් 2020 මහ මැති­ව­ර­ණය පිළි­බඳ විග්‍රහ කිරී­මේදී 2015 ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණය 2015 මහ මැති­ව­ර­ණය 2018 පළාත් පාලන මැති­ව­ර­ණය හා 2019 ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණය පිළි­බ­ඳව දැඩි අව­ධා­නය යොමු කළ යුතුව ඇත.

2015 මහ මැති­ව­ර­ණ­යෙන් එජාප සන්ධා­නය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2015 ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණ­යේදී ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යා­වට වඩා 6% ක් අඩුවූ අතර ශ්‍රීල­නි­පය ප්‍රමුඛ සන්ධා­නය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව ද 5% අඩුවී තිබුණි. ඒ අනුව 2019 ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණ­යට වඩා මෙවර මහ­මැ­ති­ව­ර­ණ­යේදී එජා­ප­යට, සමගි ජන­බ­ල­වේ­ග­යට හා පොදු­ජන පෙර­මු­ණට ලැබෙන ඡන්ද ප්‍රමා­ණය අඩු­වී­මට ඉඩ­කඩ ඇත.

2018 පළාත් පාලන මැති­ව­ර­ණ­යේදී එජාප ඡන්ද සංඛ්‍යාව 16% කින් අඩුවී තිබුණි. නමුත් 2019 ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණ­යේදී පොදු­ජන පෙර­මුණ හා එජා­පය පළාත් පාලන ඡන්ද­යට වඩා ඡන්ද ලබා­ගෙන තිබුණි. (වගු බලන්න)

2019 මැති­ව­රණ ප්‍රති­ඵල අනුව වත්මන් ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහ­තාට ඡන්ද 6924255 ක් ලැබුණි. සජිත් ප්‍රේම­දාස මහ­තාට ලැබුණේ ඡන්ද 5564239 ක් පමණි. මේ ප්‍රති­ඵල අනුව සංඛ්‍යා­ත්මක ලෙස ගණ­නය කළ­හොත් පොදු­ජන පෙර­මු­ණට මන්ත්‍රී ආසන 112 ක් ලැබී­මට ඉඩ තිබේ. ලැබුණු ඡන්ද සංඛ්‍යාව අනුව ජාතික ලැයි­ස්තු­වෙන් මන්ත්‍රී ධූර 15 ක් ලැබී­මට ද අව­ස්ථාව ඇත. ඒ අනුව පොදු­ජන පෙර­මු­ණට 2019 ජනා­ධි­ප­ති­ව­රණ ප්‍රති­ඵල අනුව බලන්නේ නම් සංඛ්‍යාත්මකව ලැබෙන මන්ත්‍රී ධූර ගණන 127 කි.

2019 ජනා­ධි­ප­ති­ව­රණ ප්‍රති­ඵල අනුව එජා­පය, සමගි ජන­බ­ල­වේ­ගය, ද්‍රවිඩ සන්ධා­නය, මුස්ලිම් කොන්ග්‍ර­සය, සමස්ත ලංකා මහ­ජන කොන්ග්‍ර­සය ඇතුළු එජාප සන්ධා­න­යට ඇතු­ළත් සිය­ලුම පක්ෂ ලබා­ගෙන ඇත්තේ ඡන්ද 5564239 පමණි. ඒ අනුව ඒ ඡන්ද ප්‍රමා­ණය සමා­නු­පා­තික මහ මැති­ව­ර­ණ­ය­කට අනුව බැලු­ව­හොත් ඉහත සියලු දෙනාම එකට එක්වී ඡන්දය ඉල්ලුවා නම් ලබා­ගත හැකි මන්ත්‍රී ධූර ගණන 84 කි. එයට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූර 13 - 14 ක් ලැබෙනු ඇත. ඒ අනුව ඒ අය එකට එක් වී ඉල්ලුවා නම් සංඛ්‍යාත්මකව ලබා­ගත හැකි උප­රිම මන්ත්‍රී ගණන 97 කි.

එසේ වුවත් 2019 ට වඩා අද රටේ දේශ­පා­ලන තත්ත්වය බොහෝ වෙනස්ය. 2019 ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණය පැවැ­ත්වූයේ එජාප සන්ධාන රජයේ බල පරා­ක්‍ර­මය යටතේ ය. ඒ ඡන්ද සමයේ පොදු­ජන පෙර­මුණ සන්ධා­න­යෙන් තරග කළ ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ ජනා­ධි­ප­ති­තු­මාට නඩු පිට නඩු පවරා අසත්‍ය චෝදනා නඟා අප­හාස උප­හාස සිදු කරනු ලැබීය. ඒවා මගින් හා විවිධ මාධ්‍ය සාකච්ඡා පව­ත්ව­මින් ද ජනතා සිත් සත­න්ව­ලට එතුමා පිළි­බ­ඳව බර­ප­තළ ලෙස වැ‍රැදි වැට­හීම් ඇති කිරී­මට උත්සාහ කළේ ය. ඒ සම­ඟම පොදු ජන පෙර­මුණේ මැති­ව­රණ ව්‍යාපා­ර­යට ද පසු­ගිය යහ­පා­ලන සමයේ විවිධ අයු­රින් බාධා කරන ලදී.

ඒ සම­ඟම අද කොමි­සන් මගින් හෙළි­වන ආකා­රයේ මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­දලේ මුදල් කෝටි ගණන් යොදා­ගෙන මැති­ව­ර­ණය ඉලක්ක කර­ගෙන ඥාති සංග්‍රහ, හිත­වත් අයට රැකියා ලබා­දීම, අන­ව­සර අයු­රින් විවිධ අයට ද්‍රව්‍ය හා මුදල් ආධාර ලබා­දීම මගින් එජාප සන්ධා­න­යට ජන­තාව ඡන්දය දීමට අයුතු ලෙස පොල­ඹ­වී­මට විවිධ කට­යුතු කරන ලදී. ඒ අනුව එදා එජා­ප­යට ඡන්දය දුන් විශාල පිරි­සක් අද සත්‍ය අව‍බෝධ කර­ගෙන යළි එජා­ප­යට ඡන්දය දෙන් නැති බව පව­සති.

නමුත් ඉහත අයු­රින් 2019 ඡන්ද­යේදී එදා එජා­ප සන්ධානය භීෂ­ණය පැති­රු­වත් අද සිදුවී ඇත්තේ එජාප සන්ධා­න­යෙන් තරග කළ පක්ෂ සියල්ල මෙවර මහ මැති­ව­ර­ණ­යට වෙන වෙනම කැඩී සී සීකඩ විසිරී ඡන්දය ඉල්ලී­මයි.

ප්‍රධාන ලෙසම 2019 එජාප සන්ධා­නය අද එජා­පය හා සමගි ජන බල­වේ­ගය ලෙස ප්‍රධාන කොටස් දෙක­කට කැඩී ඡන්දය ඉල්ලති. ඒ නිසා පාක්ෂි­කයෝ අන්ද මන්දව සිටිති. ඊට අම­ත­රව ද්‍රවිඩ සන්ධා­නය යාප­නය, මඩ­ක­ල­පුව, ත්‍රිකු­ණා­ම­ලය, වන්නි, දිගා­ම­ඩුල්ල ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක ගණ­නා­ව­කට වෙනම තරග කරති. මඩ­ක­ල­පු­වට මුස්ලිම් කොන්ග්‍ර­සය වෙනම ඡන්දය ඉල්ලයි. සමස්ත ලංකා මහ­ජන කොන්ග්‍ර­සය දිගා­ම­ඬු­ල්ලට වෙනම පක්ෂ­යක් ලෙස ඡන්දය ඉල්ලා ඇත.

මේ සියලු කාරණා දෙස බලන විට මෙවර එජා­ප­යට හා සමගි ජන බල­වේ­ග­යට ලැබෙ­තැයි අපේක්ෂා කළ හැකි මන්ත්‍රී­වරු ගණන 60 – 70 අතර ගණ­නක් වනු ඇතැයි දේශ­පා­ලන විචා­ර­ක­යන්ගේ අද­හ­සයි.

2019 ජනා­ධි­ප­ති­ව­රණ ප්‍රති­ඵල අනුව පොදු­ජන පෙර­මුණ පරා­ජ­යට පත්වූ දිගා­ම­ඬු­ල්ල, නුව­ර­එ­ළිය හා ත්‍රිකු­ණා­ම­ලය යන දිස්ත්‍රි­ක්ක­වල බහු­තර ඡන්ද සංඛ්‍යාව මෙවර 2020 මහ මැති­ව­ර­ණ­යේදී පොදු­ජන පෙර­මු­ණට ලැබී­මට සම්භා­වි­තා­වක් තිබේ. එවිට ඒ දිස්ත්‍රි­ක්ක­වල බෝනස් ආස­නය ලැබෙන්නේ පොහො­ට්ටු­ව­ටය. එයට හේතුව 2019 දී එම දිස්ත්‍රි­ක්ක­වල වැඩි බහු­ත­රය ලැබූ එජාප සන්ධා­නය මෙවර පක්ෂ 4 – 5 කට කැඩී වෙනම ඡන්ද ඉල්ලීම නිසා ය. ඒ අනුව මෙරට දිස්ත්‍රි­ක්ක­ව­ලින් යාප­නය, වන්නි, මඩ­ක­ල­පුව හැර අන් සියලු දිස්ත්‍රික්ක 19 ම බෝනස් ආස­නය ලැබෙන්නේ පොදු­ජන පෙර­මු­ණට බව මේ අලුත් තත්ත්වය අනුව පෙනී යයි.

ඊට අම­ත­රව වත්මන් ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහ­තාගේ දූර­දර්ශී හා ජනතා හිත­කාමී ක්‍රියා කලා­පය හා එතුමා පසු­ගිය මාස 8 තුළ මෙරට ක්‍රියා­ත්මක කළ කාර්ය භාරය අනුව 2019 වඩා ජන ප්‍රසා­ද­යක් අද පොදු­ජන පෙර­මු­ණට අපේ රටේ සියලු ජන­තා­වගේ සිත් සතන් තුළ ඇත.

කොරෝනා රෝගය මැඬ පැවැ­ත්වී­මට එතුමා ගත් ලෝකයේ ම අගය කිරී­මට ලක්වූ සුවි­ශේෂී වැඩ­පි­ළි­වෙළ ඒ අතර ප්‍රමු­ඛය.

අස­ල්වාසී අපට වඩා දියුණු රොකට් හා මිස­යිල යවන ඉන්දි­යාව කොරෝ­නා­වෙන් දව­සට 500 වඩා ගණ­නක් මැරෙද්දී අපේ රටේ කොරෝනා මරණ ගණන 11 ට සීමා කර­මින් හා රෝගීන් ගණන 2800 මට්ට­මට තබා ගනි­මින් සිදු කර­ගෙන යන සුවි­ශේෂී වැඩ­පි­ළි­වෙළ මෙතෙර සිටින හා එතෙර සිට මෙහි පැමිණි ශ්‍රී ලාංකි­කයෝ වැඩි පිරි­සක් අගය කරති.

ඊට අම­ත­රව ජනා­ධි­ප­ති­තු­මාගේ උප­දෙස් පරිදි ඇමැති මණ්ඩ­ලය සීමා කිරීම මැති ඇමැ­ති­ව­රුන්ට වාහන මිලදී ගැනීම් නතර කිරීම, උපාධිධාරී හා රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් ලක්ෂ 2කට රැකියා ලබා දීම අන­වශ්‍ය විය­දම් සීමා කිරීම, පාතා­ලය, මත්කුඩු උව­දුර, මත්ද්‍රව්‍ය වැට­ලීම් කිරීම, බන්ධ­නා­ගා­රයේ හා පොලි­සියේ අක්‍ර­මි­කතා සෙවීම ආදී කට­යුතු නිසාත් පසු­ගිය 2019 ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණ­යේදී සජිත් මහ­තාට ඡන්දය දුන් පිරි­සක් මෙවර පොහො­ට්ටු­වට ඡන්දය දීමට අපේක්ෂා කරති.

ඒ සම­ඟම මහ බැංකු වංචාව, පාස්කු ප්‍රහා­රය, දේශ­පා­ලන පළි­ගැ­නීම් ආදිය පිළි­බඳ සත්‍ය තොර­තුරු හෙළි කිරීම, යහපාලන රජය සංස්කෘ­තික අර­මු­දලේ මුදල් මිලි­යන 13000 ක් පමණ අව­භා­වි­තය හා පුරා­වස්තු විනාශ කිරීම් පිළි­බ­ඳව ඇහැ කන පියා­ගෙන සිටීම මෙන් ම පසු­ගිය ‍රජයේ වාණිජ කට­යුතු අමා­ත්‍යාං­ශය කළ කෝටි ගණන් දූෂණ හෙළි­වීම නිසා ද පොදු­ජන පෙර­මු­ණට ලැබෙන ඡන්ද ප්‍රමා­ණය 2019 ට වඩා මෙවර වැඩි­වී­මට ද එජාපයට හා සමඟි ජන බලවේගයට ලැබෙන ඡන්ද අඩු වීමටද ඉඩ ඇත.

ඒ අතර මෙවර සජිත් ප්‍රේම­දාස හා රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ යන මහ­ත්වරු එජා­පය දෙකට කඩා­ගෙන තරග කිරීම නිසා කන­ගා­ටු­වට හා කල­කි­රී­මට පත්වූ බහු­තර එජාප පාක්ෂි­ක­යන් පිරි­සක් මෙවර කිසිම අය­කුට ඡන්දය නොදී වර්ජ­නය කිරී­මට ද සූදා­නම්ව සිටින බව දැන­ග­න්නට ඇත.

මේ සියලු කරුණු සලකා බලන විට සමස්ත ලෙස මෙවර 2020 මහා මැති­ව­ර­ණ­යෙන් පොදු­ජන පෙර­මු­ණට පොහො­ට්ටු­වට විශාල බහු­ත­ර­යක් ලැබෙන බව පැහැ­දි­ලිව පෙන්නුම් කරයි. ඒ අනුව ඉහත සියලු කරුණු අනුව පොදු­ජන පෙර­මු­ණට මෙවර 2020 මහ මැති­ව­ර­ණ­යේදී මන්ත්‍රී­වරු 130 – 140 අතර ගණ­නක් ලැබී­මට බොහෝ ඉඩ කඩ තිබෙන බව දේශ­පා­ලන විචා­ර­ක­යන්ගේ මත­යයි.

මෙවර ජනතා විමුක්ති පෙර­මු­ණට 2019 ජනා­ධි­ප­ති­ව­රණ ප්‍රති­ඵල අනුව නම් සංඛ්‍යාත්මකව ලැබිය යුතු මන්ත්‍රී­වරු ගණන 1 කි. ඒ අනුව ජවි­පෙට වැඩිම වුණොත් මන්ත්‍රී­වරු දෙදෙ­නෙක් 2020 මහ මැති­ව­ර­ණ­යේදී පාර්ලි­මේ­න්තු­වට යැවී­මට ඉඩ­කඩ හිමි­වී­මට පුළු­වන. ඊට අම­ත­රව ද්‍රවිඩ සන්ධා­න­යට මන්ත්‍රී­වරු 14 – 17ක් හා මුස්ලිම් පක්ෂ­ව­ලට මන්ත්‍රී­වරු 3 – 4ක් ලැබී­මට ඉඩ­කඩ ඇතැයි උපකල්පනය කළ හැක.

කෙසේ වුවත් මේ ගණ­නය කිරීම් හුදෙක් සංඛ්‍යා­ත්මක දත්ත මත කළ විග්‍ර­හ­යක් බවත් අව­සාන ලෙස කිව යුතුව ඇත.

Comments