නිවාස හා ඉඩම් | සිළුමිණ

නිවාස හා ඉඩම්

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් / උපකරණ

අගනා ෆ්ලයිවුඩ් සැටලිම සවිකර කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් දැමීම සියලුම අමු ද්‍රව්‍ය සමග වර්ග අඩිය 490/​-. ගොඩනැගිලි නිවාස ඉදිකිරිම් මුලසිට බාර ගැනේ. සියලුම අමු ද්‍රව්‍ය සමග වර්ග අඩිය 3500/​- සිට. ගොඩනැගිලි සහ නිවාස අලුත් වැඩියා කටයුතු සාදාරණ මිලගණන් යටතේ සිදු කෙරේ. H.P. කන්ට්‍රක්ෂන්ස්,​ පොල්ගස්ඕවිට. 072-5337562,​ 075-6206185,​ 072-7108673.
039349

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කෝට්ටේ,​ තනි කට්ටුවේ නිවසක් විකිණීමට,​ ජයවර්ධනපුර,​ පාර්ලිමේන්තු පාර,​ මාදිවෙල,​ කෝට්ටේ,​ නිදන කාමර 04,​ නාන කාමර 02,​ සාලය,​ කෑම කාමරය,​ කුස්සි 02,​ පර්චස් 08,​ මිලියන 19.8. 071-2543353 /​ 077-6271602.
039529

බොරලැස්ගමුව වේරහැර ගංගාරාම පාරේ දෙමහල් නිවස සහිත පර්චස් 10 ඉඩම විකිණීමට. 0711769658,​ 0112545018.
037369

බොරලැස්ගමුව,​ පර්චස් 9.25 දෙමහල් නිවස වහාම විකිණීමට. නිදන කාමර 03,​ නාන කාමර 01,​ ටීවී ලොබිය,​ සාලය /​ කෑම කාමරය,​ මුළුතැන්ගෙය,​ සේවක කාමරය හා නාන කාමරය,​ උද්‍යානය,​ රථ ගාල,​ රුපියල් මිලියන 16.5. අමතන්න. 0777330333.
040640

මරදාන,​ සිව් මහල් නිවාස 04 ක්,​ ලක්ෂ 80,​ ආනන්ද විද්‍යාලය අසල,​ මිල සාකච්ඡා කළ හැක,​ හිමිකරු - 075-7292503 /​ 075-7952899.
039260

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

මුදල් හදිසියකට පස්යාල පර්චස් 35 ක වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට. පර්චසය රු. 325,​000/​- අමතන්න. 0112670995,​ 0775814670,​ 0769255213 වටිනා ගස් ලක්ෂ 10 පමණ.
037325

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

පානදුර නගරයේ සිට කි.මී. 3 ප්‍රධාන බස් පාරට මීටර් 100 පර්චස් 22 ක ඉඩම පර්චසය ලක්ෂ 7 යි. (පැරණි නිවසක් ඇත) දු.ක. 0777486387,​ දු.ක. 0714526340.
041606

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කැස්බෑව බණ්ඩාරගම පාරේ විජිතපුර දෙමහල් නිවසේ පහත මාලය කුලියට දෙනු ලැබේ. නිදන කාමර 02,​ සාලය,​ පැන්ට්‍රිය,​ කුස්සිය,​ ඇතුළත වැසිකිළිය හා නාන කාමරය,​ පිටත ගබඩාව,​ ගරාජය සහ ආරක්ෂිත ගේට්ටු සහිතයි. මිල සාකච්ඡා කළ හැකිය. විමසන්න. 0775770148,​ 0713774538.
042099

දෙහිවල 91 මල්වත්ත පාරේ කාමර දෙකක් සහිත අංගසම්පූර්ණ නිවස බදු දීමට තිබේ. දෙහිවල හන්දියට මීටර 350. දුරකථන 0777796676.
041346

පන්නිපිටිය කලල්ගොඩ පාරේ කාමර 03 ක (02 ක් A/​C කර ඇත) පහත මහලය කුලියට දීමට ඇත. කුලිය 55,​000/​= කි. මාස 06 ක අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍යයි. විමසීම් 0719494089
041598

Comments