නව නාවික හමුදාපති ධූරය නිශාන්ත උළුගේතැන්නට | සිළුමිණ

නව නාවික හමුදාපති ධූරය නිශාන්ත උළුගේතැන්නට

මෙරට 24 වන නාවික හමුදාපතිවරයා ලෙස වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතැන්න ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කරනු ලැබීය.

මීට පෙර ඔහු නාවික හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ධූරයේ කටයුතු කරනු ලැබුවේය.

Comments