සියැට් වෙතින් රුපියල් මිලියන 02ක පරිත්‍යාගයක් | සිළුමිණ

සියැට් වෙතින් රුපියල් මිලියන 02ක පරිත්‍යාගයක්

මහනුවර පල්ලෙකැලේ ප්‍රදේශයේ ඉදිකරන, ඇඳන් 106 කින් සමන්විත නව යුද හමුදා රෝහලේ ඉදිකිරීම් කටයුතුවල පිරිවැය වෙනුවෙන් සියැට් කැළණි හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම පසුගියදා රුපියල් මිලියන 02 ක මුදලක් පරිත්‍යාග කරන ලදී.

සියැට් කැළණි හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම මේ වනවිට අරමුදල් සපයමින් සහ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරමින් මගී ජනතාවගේ සහ බස්රථ සේවක කාර්ය මණ්ඩලවල සනීපාරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතභාවය රැකගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රවාහන මණ්ඩලය (SLTB) සමඟ මාස තුනක වැඩසටහනක් සිදුකරමින් සිටී.

මීට අමතරවල ප්‍රධාන වෙළඳපොළ ස්ථාන හා ආශ්‍රිත ලොරි රථ කාර්ය මණ්ඩලවල ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට පුද්ගලික ආරක්ෂිත සහ පිරිසිදුකාරක කට්ටල ලබාදීමේ වැඩසටහනක් සහ රටපුරා පිහිටි සමාගමේ වෙළඳ නියෝජිතයින්ගේ කාර්ය මණ්ඩලවල පීඩාවට පත්වූ සාමාජිකයින් වෙනුවෙන් වියළි සලාක ලබාදීමේ වැඩසටහනක්ද සමාගම විසින් දියත් කර තිබේ.

සේයාරුවෙන් දැක්වෙන්නේ මහනුවර ඉදිවන යුද හමුදා රෝහල වෙනුවෙන් සියැට් කැළණි සමාගම විසින් සිදුකළ පරිත්‍යාගය සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ රවී ඩඩ්ලානි විසින් යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වාට බාරදෙන ආකාරයයි.

Comments