ඇටම්පිටිය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඩීමෝ පහසුකම් සලසයි | සිළුමිණ

ඇටම්පිටිය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඩීමෝ පහසුකම් සලසයි

ඩීමෝ හි විධා­යක අධ්‍යක්ෂ චමින්ද රණ­වන හා සාමා­න්‍යා­ධි­කාරී චන්දිම සම­ර­සිංහ යන මහ­ත්ව­රුන් ඩීමෝහි ජල ව්‍යාපෘති කණ්ඩා­යම සමග විවෘත කිරීමේ උත්ස­වයේ දී ගන්නා ලද ඡායා­රූ­ප­යක්

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව සඳහා සුරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා දීම පිණිස ඇටම්පිටිය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සඳහා සමස්ත යාන්ත්‍රික හා විදුලි ඉංජිනේරුමය කාර්ය භාරය සැලසීමට ඩීමෝ හි ජල ව්‍යාපෘති අංශය පියවර ගෙන තිබිණි. මෙය, ඩීමෝ වෙතින් පහසුකම් සැපයුණු විශාලතම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතීන් අතරින් එකකි. මේ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි. ඇටම්පිටිය, ඌව, මහවෙලගම, නෙලුන්දණ්ඩ, දෙහිවින්න හා හීන්නාරන්ගොල්ල ඇතුළත්ව ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස 12 ක් මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ආවරණය කෙරිණි. KSB හා Demag වැනි ලොව පිළිගත් ජර්මානු සන්නාම මෙරට තුළ නියෝජනය කිරීමත්, වසර ගණනක් තිස්සේ සමාගම අත්කර ගත් විශ්වාසය හා බැඳුණු ඩීමෝ හි විශිෂ්ටතම සේවාවත් නිසා, සමාගමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙවැනි ව්‍යාපෘති සඳහා මග පෑදී තිබේ.

 

Comments