මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

මහනුවර ආසන්නයේ වයස අවුරුදු 43,​ උස 5' 9" පියා කරාව /​ මව ගොවි දුම්පානයෙන් හා සූදුවෙන් තොර,​ නීතිඥයෙකු වශයෙන් දිවුරුම්දී ඇති,​ පශ්චාත් උපාධියද සම්පූර්ණ කර සිටින,​ චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කථා කළ හැකි,​ කඩවසම් හා වයස නොපෙනන පුතට වයස 37 ට අඩු පැහැපත් සහකාරියක් විශ්‍රාමික වැදගත් දෙමව්පියන් සොයති. ආගම /​ කුලය හා අනෙකුත් සියලු භේද නොසැලකේ. අධ්‍යාපන සුදුසුකම් හෝ දායාද අවශ්‍ය නැත. රැකියාවක් නොකරන අයද සැලකේ. තමාම වුවද ලියන්න. දිවයිනේ වෙනත් ප්‍රදේශයක හෝ විදේශ රටක පදිංචියට යාමට වුවද කැමතිය. (k​a​n​d​y​1​9​7​6​@​o​u​t​l​o​o​k​.​c​o​m​)
G145873

වත්තල බොදු ගොවි ව්‍යාපාරික ඉඳුම් හිටුම් ඇති 1971 වයසැති පුතුට 5' 3" උසැති පැහැපත් නිහතමානී දියණියක දෙමව්පියෝ සොයති.
G145795

සිංහල බොදු ගොවි ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි දෙමාපියන් තම 29 වියැති 5' 7" උසැති වැඩිමහල් පුතුට සුදුසු සහකාරියක් සොයයි. ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්ව විද්‍යාලයකින් ඉංජිනේරු උපාධිය ලබා දැනට ඕස්ට්‍රේලියාවේ විදුලි ඉංජිනේරුවරයෙකු වශයෙන් සේවය කරන ඔහුට,​ ඕස්ට්‍රේලියාවේ හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි බෞද්ධ හැදියාවක් ඇති අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීය සුදුසුකම්ලත් කාරුණික හදවතක් හිමි සිහින් පැහැපත් සිරුරැති සහකාරියක සොයයි. වැඩි විස්තර සමග කේන්ද්‍ර කොපියත් යොමු කරන්න. s​o​n​p​r​o​p​o​s​a​l​2​0​2​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G145952

1986 දකුණ මාතර 5' 4'' බොදු ගොවි ව්‍යාපාරික පුතුට රූමත් දියණියක් සොයයි. 041-2234626 d​u​l​a​n​g​a​g​a​l​l​a​g​e​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​G145727

Comments