මහාමායා විද්‍යාලයේ අනූවැනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් දානමය පින්කමක්.. | සිළුමිණ

මහාමායා විද්‍යාලයේ අනූවැනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් දානමය පින්කමක්..

කඩවත මහාමායා විද්‍යාලය ආරම්භ කර වසර අනූවක් පිරීම නිමිත්තෙන් මෙහෙණින් වහන්සේ අනූදෙනමක් වෙනුවෙන් දානය පිරිනැමීම පසගියදා එම විද්‍යාලයේදී සිදුවිණි. මේ එහි දසුන් කිහිපයකි.

ඡායා- ඉන්දික මල්ලවආරච්චි

Comments