රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්‍ෂයකට මාසික වාරිකය 2199/​- සිට. ආපසු ගෙවීමේ කාලය අවුරුදු 6 ක් දක්වා. ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහා 1399/​- අඩුම වාරිකය. එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලිසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩු කිරීම්. වාහන හුවමාරුව වෙළඳ පොළේ අඩුම මිලට වාහන සොයාදීමද සිදු කරනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශඛා. Leasing Hotline 0777970049.
084878

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

බ්‍රෑන්ඩ් නිව් (2019/​06) විට්ස්,​ වයින් රෙඩ් වර්ණය,​ F,​ සේෆ්ටි පැකේජ්,​ එස්එන් 3,​ LED ලයිට්,​ ෆොග් ලයිට්,​ ලීසිං කටයුතු පිළියෙල කරදිය හැකිය. විමසීම් : 0777-278763,​ 0777-277934.
088803

නිසාන් කාර් රථ විකිණීම

HH-8xxx Nissan AD Wagon 2000/​ Auto /​ Alloy/​ හොඳම තත්ත්වයේ රථය වහාම විකිණීමට වැඩිම ඉල්ලුම්කරුට Tel - 0714513666,​ 0704296961
088503

හොණ්ඩා කාර් රථ විකිණීම

හොන්ඩා ෆිට් GP5 විකිණීමට මිලියන 3.65 සාකච්ඡා කළ හැකිය. පරීක්ෂා කිරීම මාලබේදී. 0777990062
089256

වෑන් රථ විකිණීම

නිසාන් ප්‍රයිම් මාස්ටර් සීට් 9 මගීන් සඳහා එංගලන්තයේ නිෂ්පාදිතයි. 2008,​ 2014 ආනයනය කරන ලදී. රු. ලක්ෂ 37 හෝක් ට්‍රැවල්ස්,​ නො. 78,​ දෙහිවල පාර,​ පැපිලියාන,​ Isuru Car Sale 0777661111
089475

ජීප් හා පිකප් රථ විකිණීම

ඩයිහට්සු ටෙරියෝස් 2013 ප්‍රිමියම් KW වෛද්‍යවරයෙකු භාවිත කළ වහාම විකිණීමට. මිල ලක්ෂ 38.9. විමසීම් : 0776079496.
087374

ජීප් හා ලොරි රථ විකිණීම

J.M.C. සින්ගල් කැබ් ඩීසල් ලොරිය මුල් ලියාපදිංචිය 2010 LH-xxxx A/​C,​ P/​S හොඳ ධාවන තත්ත්වය. ලක්ෂ 8 1/​2 සාකච්ඡා කළ හැකිය. 0773666262 මාලබේ.
085883

Comments