ඡන්ද නාමලේඛනය සමඟ වෙනත් ලේඛන දුන්නේ නැහැ | Page 2 | සිළුමිණ

ඡන්ද නාමලේඛනය සමඟ වෙනත් ලේඛන දුන්නේ නැහැ

2019 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය සමඟ වයස අවුරුදු 15ත්-17ත් ඡන්ද දායකයන් වීමට වයස් සම්පූර්ණ වීමට ආසන්න අයට පිරවීමට දුන් අයැදුම්පත හැර වෙනත් කිසිදු අයැදුම්පතක් ලබා දී නොමැති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සිළුමිණට කීය.

ජනතා වත්කම් යාන වාහන, ඉඩකඩම් ගැන විමසමින් ඇතැම් ග්‍රාම නිලධාරීන් විසින් වෙනත් පෝර්මයක් ලබා දී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වන බවත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී කටයුත්තක් බවද ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි.

ආරක්ෂක තොරතුරු වුවත් එසේ විමසීම වැරැදි සහගත බව පෙන්වා දුන් සභාපතිවරයා එවැනි අයැදුම්පතක් ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ පහසුව පිණිස එක විට ලබා දෙන්නේ නම් ඒබව ඡන්ද දායකයින්ට පැහැදිලිව දැනුම් දිය යුතු බවද කීය.

එපමණක් නොවේ මීට පෙර අවස්ථාවලදී අරමුදල් තරකිරීම පිණිස කොඩි අලෙවිය එහෙමත් නැත්නම් ආධාර එකතු කිරීම් සිදු කළ අවස්ථා තිබෙනවා. ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී ක්‍රියාවන්.

Comments