විල්පත්තු කොටියා සංර­ක්ෂණයට LOLC අනු­ග්‍ර­හය | සිළුමිණ

විල්පත්තු කොටියා සංර­ක්ෂණයට LOLC අනු­ග්‍ර­හය

වඳ­වීමේ තර්ජ­න­යට මුහුණ පා සිටින ශ්‍රී ලාංකේය කොටියා රැක­ගැ­නීම සඳහා ඉහළ ප්‍රමි­තියේ පර්යේ­ෂ­ණ­වල වැද­ග­ත්කම හඳු­නා­ගත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමු­ඛ­තම සහ විශා­ල­තම විවි­ධාං­ගි­කෘත සමා­ගම් පවු­රක් වන LOLC “විල්පත්තු ජාතික වනෝ­ද්‍යා­නයේ ශ්‍රී ලාංකේය කොටින් පිළි­බඳ ප්‍රමා­ණික සහ සංග­ණන සමී­ක්ෂ­ණය සඳහා සහාය වෙයි. එම ව්‍යාපෘ­තිය සඳහා පාරි­ස­රික පද­නම ශ්‍රී ලංකා වන­ජීවී සංර­ක්ෂණ දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව සහ කොටින් උදෙසා වන භාරය පෙර­මුණ ගෙන සිටී.

ව්‍යාපෘ­තිය සඳහා අර­මු­දල් යෙද­වීමේ චෙක්පත රාජ­ගි­රියේ පිහිටි LOLC ප්‍රධාන කාර්යා­ල­යේදී පාරි­ස­රික පද­නම වෙත පසු­ගි­යදා පිරි­න­මන ලදී.

LOLC වැනි ආය­ත­නික සහ­ක­රු­වන් ශ්‍රී ලංකාවේ වන­ජීවී සම්පත රැක­ගැ­නීමේ වැද­ග­ත්කම වට­හා­ගෙන සිටින අතර, වන­ජීවී සංර­ක්ෂ­ණයේ හරය හඳු­නා­ගත් එවැනි ආය­තන සමඟ කට­යුතු කිරී­මට හැකි­වීම භාග්‍ය­යක් කොට සල­කමු.” යැයි පාරි­ස­රික පද­නමේ සභා­පති ආචාර්ය එරික් වික්‍ර­ම­නා­යක පව­සයි.

LOLC සමූ­හයේ සමූහ කළ­ම­නා­කාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරී කපිල ජය­ව­ර්ධන මහතා; අද­හස් දක්ව­මින් ජාතික වැද­ගත් කම­කින් යුත් මේ උදාර කර්ත­ව්‍ය­යට සහය දැක්වී­මට හැකි­වීම පිළි­බඳ LOLC අති­ශ­යින් සතු­ටට පත්වේ. මෙරට වනා­න්ත­ර­වල සල­කු­ණක් වන් ප්‍රතා­ප­වත් ශ්‍රී ලාංකේය කොටියා ඇතුළු වඳ­වීමේ තර්ජ­න­යට මුහු­ණ­දෙන සත්ව විශේෂ ආරක්ෂා කර­ගැ­නීම සඳහා දරන ප්‍රය­ත්න­යට සහ­ක­රු­වෙකු වෙමින් සහාය දැක්වී­මට හැකි­වීම ආඩ­ම්බ­ර­යක් ලෙස සල­කමු.

මෙවැනි සංර­ක්ෂණ ප්‍රය­ත්න­යන් සඳහා ප්‍රමා­ණ­වත් මූල්‍ය සහා­යක් අවශ්‍ය බව අප පිළි­ගන්නා අතර එය හුදෙක් පාරි­ස­රික පද­නම වැනි සංර­ක්ෂණ සංවි­ධා­න­වල වග­කී­මක් පම­ණක් නොවන බව දනිමු.

Comments