විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

"අගමැති ඛාන් ඉකුත් සතියේදී චීන සංචාරයකද නිරත විය. ගෙවුම්ශේෂ අර්බුදයෙන් ගොඩඒමට උපකාරී වීමට එහිදී චීනය පොරොන්දු වූ බව පාකිස්තාන මුදල් අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේය. අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 12ක් වන එම පරතරයෙන් ඩොලර් බිලියන 6ක් පියවා ගැනීමට සවුදි අරාබියද, ඉතිරි අඩ පියවා ගැනීමටචීනයද ඉදිරිපත් වී ඇතැයි ඇමතිවරයා පවසා තිබේ"වෙනසක් කරන බව පවසමින් පාකිස්තානයේ බලයට පත් හිටපු ක්‍රිකට් නායක...
2018-11-16 18:30:00
Subscribe to විදෙස්