එස්. නන්දලාල් | සිළුමිණ

එස්. නන්දලාල්

‘සන්තියාගෝ නම් සැරිසරන්නා’ යනු බ්‍රසීල ජාතික පාවුලෝ කොය්යෝ නම් ලේඛකයා විසින් පෘතුගීසි බසින් රචනා කරන ලදුව, 1988 වසරේ මුද්‍රණයෙන් නිකුත් වූ නවකතාවේ ඇලන් ආර්. ක්ලාර්ක් විසින් කරන ලද ඉංගිරිසි පරිවර්තනයේ සිංහල පෙළයි.සෙමනේරියක අධ්‍යාපනය ලබමින් සිටින සන්තියාගෝ නම් ගැටවරයාට ලොව වටා සංචාරය කිරීමේ ආශාවක් ඇතිවෙයි. ඔහු ඒ බව සිය පියා සමග පවසයි.එවිට පියා කියන්නේ තමන්ගේ රැහේ එබඳු...
2018-09-21 18:30:00
Subscribe to එස්. නන්දලාල්