දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

''වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ පස්වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා ද වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපන් දිනය අදට (18) යෙදී ඇත.මේ සටහන ඒ වෙනුවෙනි''රාජපක්ෂවරු දේශපාලනයේ හෝ වෙනත් සමාජ සංවිධානවල තනතුරු හඹා ගිය අය නොවූහ. එමෙන්ම ඒ සඳහා අපේක්ෂා සහගතව සංවිධානාත්මකව කටයුතු කළ අයද නොවුහ. ගමේ රටේ ප්‍රගමනය හා සමාජ සංවර්ධන සඳහා ස්වේච්ඡාවෙන්ම යුග මෙහෙවරට ඉදිරිපත්ව කටයුතු කිරීම...
2018-11-16 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය