දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

සැබෑ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු නම් ඔහු ජනතාවක් නියෝජනය කරන්නෙක් විය යුතුය. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුට මෙවැනි සැබෑ මහජන නියෝජනයක් ලැබුණේ සර්වජන ඡන්ද බලය ලැබීමත් සමඟය. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයකු වීමට බොහෝ දෙනා කැමැත්තක් දැක්වුවද, එය ලෙහෙසි-පහසු කටයුත්තක් නොවේ. කොතරම් මිල-මුදල් විය-පැහැදම් කිරීමේ හැකියාව තිබුණත් සිය පළාතේ ජනතාවගේ ආශීර්වාදය නොතිබුණේ නම් හෝ ජනතාවගේ විස්වාසය...
2019-05-24 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය