කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසන් කිරීමට හා යළි කැඳවීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ජනාධිපතිවරයාට ලැබී ඇති බලතල අනුව පසුගිය 26 වැනිදා එහි වාරය අවසන් කළ අතර, පාර්ලිමේන්තුව ලබන 14 වැනිදා යළි විවෘත කිරීමට නියමිතව ඇත. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නව අගමැතිවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පත් කිරීම, මුළුමනින්ම ව්‍යවස්ථාවට එකඟ වූ අයුරින්ම, පාර්ලිමේන්තුවේ වාරය අවසන් කිරීම සහ...
2018-11-09 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය