කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව එක් එක් රටවල මූල්‍ය ඒකක ඉහළ හෝ පහළ යෑම සාමාන්‍යය. එයට ඩොලරයේ ඉල්ලුම සහ සැපයුම ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වුවද, මේ මුදල් ඒකකවල වෙනත් හැසිරීම්ද ඒ සම්බන්ධයෙන් ගන්නා විවිධ තීරණද බලපාන්නේය.කෙසේ වුවත් එක් එක් රටවල මුදල් ඒකක ඩොලරයට සාපේක්ෂව පහළ යෑම කවර රටක හෝ ජනතාව උහුලන කාරණයක් වන්නේ නැත. බොහෝ ආනයනය මත මේ වෙනස්කම් අහිතකර ලෙස බලපාන අතර, සහනයක් ලැබෙන්නේ විදේශ...
2018-09-21 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය