කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

උදා වූ සිංහල-දමිළ අලුත් අවුරුද්ද සකල ලක්වැසියන්ට යම් නැවුම් බවක් එක් කළා නිසැකය. වියළි ඉඩෝරය මඬිමින් දිවයිනේ විවිධ පෙදෙස්වලට වට මහ වැස්සද මේ නැවුම් බව තීව්‍ර කළේය. මේ නැවුම් බව සමඟ අප ගමන් කරන්නේ කාල තරණයේ යම් තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකටය. ඒ ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් 2020 වසරයි. ගෝලීය වශයෙනුත්, ජාතික වශයෙනුත්, ආයතනික හෝ පෞද්ගලික මට්ටමිනුත් යම් යම් නිශ්චිත ඉලක්කයක් කරා යන කෙනකුට 2020...
2019-04-19 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය