රසික කොටුදුරගේ | සිළුමිණ

රසික කොටුදුරගේ

සැප්තැම්බර් මස පස්වැනිදා පැවති ජනබලය උද්ඝෝෂණයට විස මිශ්‍ර කිරි පැකට් කොළඹ දිස්ත්‍රික් එජාප මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා විසින් බෙදා දී තිබුණ බවට පසුගිය 07 වෙනිදා පාර්ලිමෙන්තුවේදී විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කිරීමත් සමඟ මැතිසබය උණුසුම් වී ගියේ ය. අනතුරුව පසුගිය 10 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා මාධ්‍ය වෙත කරන ලද ප්‍රකාශය නිසා මේ සිද්ධිය තවත් ඇවිළී...
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to රසික කොටුදුරගේ