ඉනෝකා සමරවික්‍රම | සිළුමිණ

ඉනෝකා සමරවික්‍රම

ඒ සැන්දෑවේ හතරවටින් කළුවර පැතිරෙමින් තිබිණි. කොළඹ සිට අවිස්සාවේල්ල දෙසට යන විට ඉහින් කනින් දහඩිය පෙරෙන්නට තරම් පරිසරය උණුසුම්ය. අප මීපේ පසුකර ඉදිරියට යද්දී දැඩි රස්නය මොහොතකට පහකර දමමින් උණුසුම් සුළඟ හා මුසු වූ වැහි පොදක් ගත වැදෙන්නට විය.“කොහෙද ඉතිං මෙහෙම ගස් කපන කොට වැස්ස වහිවී යැ.” හිත නෝක්කාඩු කියන්නට පටන් ගත්තේය. හිතෙන් බණින ඒවා කාටවත් ඇහෙන එකක් යෑ.“මෙතනම බදන්න බැරි...
2019-04-19 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා සමරවික්‍රම