සුභාෂිණි ජයරත්න | සිළුමිණ

සුභාෂිණි ජයරත්න

එදා නවකවධයේ සුන්දර අත්දැකීම් අප අත්වින්දේ වැඩි ඈතක නොවේ. ජීවිතයේ බොහෝ හැල හැප්පීම් මැද පසු කාලයේ ජීවිතය ගෙවුණද තවමත් ඒ සුන්දර අත්දැකීම් ඒ ආකාරයෙන්ම රසවිඳිමින් සිහිපත්කිරිමේ අවස්ථාව අපට හිමිය. ඒ පාසල් දිවියෙන් අනතුරුව සුහද සිසු හිතකාමි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයක ආරම්භයක් අප සතුවූ නිසාවෙනි. එහෙත් මේ වන විට යම් යම් තැන්වල ඒ සුන්දර අත්දැකීම් තරමක් ඉතිරි කරමින් නවකවධයේ...
2018-09-21 18:30:00
Subscribe to සුභාෂිණි ජයරත්න