නිහාල් පී. අබේසිංහ | සිළුමිණ

නිහාල් පී. අබේසිංහ

මහ මෝල් හිමියන් හාල් කිලෝ 1කින් රුපියල් 35ක ලාභයක් ලබනවා රාජාංගණය ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානයේ ලේකම් ටෙරන්ස් ගාමිණීවී ටික ගොවියාම සහල් කර විකුණුවොත් ගොවියාත් පාරිභෝගිකයාත් දිනුම් කවුඩුල්ලේ ගොවි නායක එම්.කේ. ජයතිස්සරජය වී හා හාල් වෙළෙඳපොළට මීට වඩා බලපෑම් කළයුතුයි ජාතික ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයහාල් මිල ඉහළ යෑම පිළිබඳව කරුණු දැක්වූ ප්‍රගතිශීලී ගොවිජන සම්මේලනයේ...
2018-11-16 18:30:00
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ