නිහාල් පී. අබේසිංහ | සිළුමිණ

නිහාල් පී. අබේසිංහ

සිංහරාජය ඇතුළු මෙරට පරිසර පද්ධතිවලින් සිදු කෙරෙන ජාන සම්පත් කොල්ලය, එතෙර හා මෙතෙර උදවු ඇතිව ඉතා සංවිධානාත්මකව සිදු කරන අන්තර්ජාතික ජෛව සම්පත් කොල්ලයක් බවට කරුණු අනාවරණය වී ඇතැයි වන සංරක්ෂණ නිලධාරීහු හා පාරිසරික සංවිධාන පෙන්වා දෙති.සිංහරාජයේ සිදුවීමට වරදකරුවන් වූ ස්ලෝවැකියානු ජාතිකයන් වරද පිළිගැනීමත්, ඊට කලවාන අධිකරණය 13 දා නියම කළ රුපියල් එක් කෝටි අට ලක්ෂයක විශාල දඩ මුදල...
2019-02-15 18:30:00
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ