ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර | සිළුමිණ

ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර

මම සල්ලි නැතිව බිස්නස් කරන්න පුරුදු වුණු කෙනෙක්හැමෝම තේ විකුණද්දිමං විකිණුවෙ තේ ගෑවුණු අලුත් සංකල්පයක්සම්ප්‍රදායට වඩා වෙනස් ලෙස සිතන ඔහුට අනුව, ප්‍රාග්ධනය යනු මුදල් නොවේ. එකම ක්ෂේත්‍රයකදැවැන්තයින් අත‍ෙර් වුවද හිස්තැන් ඇති බවත්, ඒවා හඳුනාගතහොත් විසල්වපසරියක් දක්වා යා හැකි බවත් ඔහුක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කළේ, හරි හැටි මූල්‍යමයප්‍රාග්ධනයක් අතනැතිවමය.පැරැණි ඖෂධ වට්ටෝරු තේ පානයක්...
2018-09-21 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා පෙරේරා බණ්ඩාර