තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

උතුරු පළාත් සභාවේ අමාත්‍යවරයකු පදවියෙන් ඉවත් වීම සම්බන්ධයෙන් උපරිමාධිකරණ නියෝගයක් නිකුත් විය. ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ඒ නියෝගයට අවනත නොවීය. යුද සමයේ වූ මිනිස් ඝාතනයන්ට අදාළ වාර්තා සපයන ලෙස රජයේ හමුදාවලට අධිකරණ නියෝග ලැබී ඇතත් රජයේ හමුදා මුනිවත රකිමින් අධිකරණ නියෝගවලට පිටු පා සිටී. එසේම සිදුව ඇති මිනිස් ඝාතන සම්බන්ධයෙන් රජයේ හමුදා නායකයන්ට චෝදනා එල්ල වන අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන්...
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි