සුමේධ ජයබාහු | සිළුමිණ

සුමේධ ජයබාහු

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ තීරණය අභියෝගයට ලක් කරමින් එජාප, ජවිපෙ හා දෙමළ සන්ධානයත් වෙනත් සිවිල් සංවිධාන කීපයක් හා පුද්ගලයන් කීපදෙනකුත් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සම් විභාග කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ත්‍රිපුද්ගල විනිශ්චය මණ්ඩලය එම ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මක වීම දෙසැම්බර් 07 තෙක් අත්හිටුවීමට නියෝග කර ඇත. අනතුරුව පෙත්සම් විභාගය දෙසැ. 04, 05, 06 යන දිනවල පැවැත්වීමටද නියම කර තිබේ. ශ්...
2018-11-16 18:30:00
Subscribe to සුමේධ ජයබාහු