තාරක වික්‍රමසේකර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍රමසේකර

පසුගිය ජූනි මස 10 වැනිදා සිළුමිණ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයෙන් අප වාර්තා කෙළේ ‘තෙල් නළ අක්‍රිය වීමෙන් තෙල් සංස්ථාවට කෝටි ගණනාවක අලාභයක්’ වී ඇති බවකි. එසේම එම ප්‍රවෘත්තියේ වැඩිදුරටත් අප සඳහන් කළේ කුමන මොහොතක හෝ නළ පද්ධති‍යේ බිඳවැටීමක් සිදු වන බවත්, එය මහා ව්‍යසනයක් විය හැකි බවත්ය. අපගේ ඒ ප්‍රවෘත්තියට එදා අවධානය යොමු වී නැති බව අපට පෙනී ගියේ පසුගියදා මුතුරාජවෙලට සමීපව...
2018-09-14 18:30:00
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර