තාරක වික්‍රමසේකර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍රමසේකර

ලීසිං... අද කාටත් සමීප දෙයක්. එහෙත් අපි පළමුවෙන්ම අවබෝධ කරගත යුත්තේ ලීසිං සමාගමට අප යන්නේ දැනුමක් ඇතිවද නැතිවද යන්න ගැනයි.ලීසිං ගන්න ගියහම හැම ලීසිං සමාගමක්ම වගේ අහනව ලීසිං පහසුකම් ලබා දෙන විට තම ආයතනයට පළමුව වාරික කීයක් ගෙවනවද කියල. ඒ කියන්නෙ අපි ගන්න මුදල රුපියල් ලක්ෂ 10 ක් කියල හිතමු. අවුරුදු හතරකට පොලියත් එක්ක මාසෙකට රුපියල් 30000ක් ගෙවන්න තියෙනවා කියල හිතමු. ලීසිං ණය...
2019-04-19 18:30:00
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර